Pierwsze kroki z marketing automation

Praca z szablonami

Tworzenie cykli automation i zarządzanie nimi

Elementy

Warunki

Akcje

Filtry

E-commerce

Tagowanie i scoring

Rozwiązywanie problemów z cyklami automation