Jak działają łączniki Tak/Nie?

Aby użyć łącznika Tak/Nie, należy kliknąć łącznik (zielony „Tak”, lub czerwony „Nie”) i przeciągnąć myszką do odpowiedniego elementu, z którym łącznik ma być powiązany. Przypisanie łącznika „Tak” do elementu oznacza, że jeżeli warunek zostanie spełniony (wiadomość otwarta, link kliknięty), element połączony (wyślij wiadomość, zmień tag, zmień scoring) będzie uruchomiony.

Analogicznie połączenie elementu do ścieżki negatywnej (czerwonej) spowoduje, że kiedy warunek nie zostanie spełniony (wiadomość nie zostanie otwarta, link nie zostanie kliknięty) element połączony (wyślij wiadomość, zmień tag, czekaj, zmień scoring) zostanie uruchomiony.