Jak używać ustawień czasu w szczegółach warunków?

Dla niektórych elementów musisz określić Kiedy uznać, że warunek nie został spełniony. Takie warunki to:

  • Link kliknięty
  • Wiadomość otwarta
  • Zmieniono pole dodatkowe
  • Tagowanie
  • Scoring
  • Odwiedzony URL

Dla tych warunków trzeba określić, jak długo system ma czekać, aż kontakt na przykład kliknie link albo otworzy wiadomość. Każdy, kto spełni warunek w czasie określonym przez Ciebie, będzie przypisany do ścieżki pozytywnej (zielonej). Warunek uruchamia ścieżkę negatywną (czerwoną) dla pozostałych kontaktów po upływie określonego czasu.

Uwaga: Ustawienia czasu dla warunku Porzucony koszyk działają inaczej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod poniższym linkiem:

Jak skonfigurować warunek Porzucony koszyk?

Aby ustawić czas oczekiwania, przejdź do zakładki Szczegóły. Kiedy się tam znajdziesz, możesz zadecydować, jaki powinien być czas oczekiwania.

Do wyboru są dwie opcje: Nigdy lub Po określonym czasie. Jeżeli wybierzesz opcję Po określonym czasie, musisz określić czas oczekiwania. Dla warunku Nigdy nie można ustawić czasu oczekiwania.

Jakie ustawienia są dostępne dla opcji „Po określonym czasie”?

Adresaci najczęściej otwierają wiadomość lub klikają link w przeciągu pierwszych 24 godzin. Z tego powodu domyślnym ustawieniem oczekiwania dla tych warunków jest 1 dzień. Oczywiście możesz zawsze dopasować ustawienia do swoich potrzeb.

Na przykład chciałbyś wysłać wiadomość powitalną do kontaktów, które otworzyły zaproszenie. Kontakty, które nie otworzyły wiadomości, mogą otrzymać wiadomość przypominającą.

W tym scenariuszu możesz ustawić element tak, aby uznawał warunek za niespełniony po 1 dniu.

Wszyscy, którzy otworzą Twoje zaproszenie w ciągu następnych 24 godzin, otrzymają wiadomość powitalną. Po upływie kolejnych 24 godzin wszyscy, którzy nie otworzyli oryginalnej wiadomości, otrzymają wiadomość przypominającą.

Kiedy wybrać opcję „Nigdy”?

Kiedy wybierasz opcję Nigdy, ustawienia czasu stają się niedostępne.

Ze względu na to, że warunek nigdy nie zostanie uznany za niespełniony, nie ma sensu, żeby przypisywać akcje dla ścieżki negatywnej (czerwonej).

Kiedy wybierzesz Nigdy, element będzie czekał, aż kontakty spełnią warunek. Jeżeli przypiszesz akcję do ścieżki negatywnej (czerwonej), nie zostanie ona nigdy uruchomiona. Najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku jest nieprzypisywanie akcji do ścieżki negatywnej w wypadku wybrania opcji Nigdy.