Jak używać warunku Przypisany tag w cyklu automation?

Warunek Przypisany tag pozwala uruchamiać akcje dla kontaktów, które otrzymają określony tag podczas trwania cyklu automation. Możesz użyć tego warunku na początku lub w innej części cyklu, gdy chcesz podjąć decyzję w oparciu o tagowanie.

Warunek posiada ścieżkę pozytywną (zielona) i negatywną (czerwona). Jeśli kontakt otrzyma nowy tag, przejdzie przez pozytywną ścieżkę do kolejnego elementu. Kontakty, które nie mają tego konkretnego tagu, przejdą ścieżką negatywną do dalszej części cyklu.

Uwaga: Gdy używasz Przypisany tag jako elementu początkowego, połącz kolejny element tylko z pozytywną ścieżką. Tylko kontakty, które otrzymają nowy tag, zostaną uwzględnione w tym elemencie, więc ścieżka negatywna nie wywoła kolejnej akcji.

Czy warunek zadziała dla kontaktów, które zostały otagowane przed rozpoczęciem cyklu automation?

Domyślnie warunek uruchamia cykl tylko dla kontaktów, którym tag został przypisany po rozpoczęciu cyklu. Jeśli chcesz, aby cykl objął również kontakty otagowane przed rozpoczęciem cyklu, w szczegółach elementu włącz opcję Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już posiadają ten tag.

Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już posiadają ten tag.

Ta opcja zadziała:

 • tylko dla warunków rozpoczynających cykl. Przypisany tag akceptuje kontakty, które mają już przypisany tag, tylko na początku cyklu,
 • tylko jeden raz dla tego elementu,
 • dla każdego kontaktu otagowanego przed rozpoczęciem cyklu, nie tylko po jego zapisaniu i opublikowaniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka jest różnica między tym, kiedy cykl jest opublikowany (status Opublikowany) i kiedy się rozpoczyna, przeczytaj Jak określić termin rozpoczęcia i zakończenia cyklu automation?

Jak określić szczegóły warunku?

 1. Dodaj element do cyklu.
 2. W Szczegółach wybierz tag.
 3. (Opcjonalnie) Ustaw, aby warunek był powtarzany wielokrotnie. Więcej informacji na temat tej opcji uzyskasz tutaj.
 4. (Opcjonalnie) Włącz opcję Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już posiadają ten tag. Upewnij się, że włączasz tę opcję tylko w warunku rozpoczynającym cykl
 5. Określ czas, po którym system uzna, że warunek nie został spełniony. Więcej informacji na temat ustawień czasu uzyskasz tutaj.

Dlaczego opcja Dołącz kontakty jest nieaktywna?

Dodawanie kontaktów, które już posiadają tag możliwe jest tylko raz dla danego elementu. Nie ma możliwości resetowania tej opcji po opublikowaniu cyklu. Przełącznik będzie automatycznie wyłączany i wyszarzany. Uwaga: zadziała to w ten sam sposób w cyklach, które rozpoczynają się natychmiast, jak i w cyklach, których rozpoczęcie zaplanowane jest na późniejszy termin.

Nieaktywne dołącz kontakty.

Aktywne cykle

Gdy otworzysz cykl, który już się rozpoczął, zobaczysz wykrzyknik obok elementu Przypisany tag. Uwaga: wykrzyknik pojawi się tylko, gdy wracasz do cyklu po raz pierwszy.

Wykrzyknik.

Najedź kursorem na wykrzyknik, aby zobaczyć okno informacyjne. Wiadomość informuje, że kontakty, które posiadały tag zanim rozpoczął się cykl, zostały już do niego dodane. Tłumaczy również, że opcja Dołącz kontakty nie może zostać zresetowana.

Okno informacyjne.

Jak przypisywać tag, aby warunek działał poprawnie bez opcji Dołącz kontakty?

Możesz przypisywać tag na trzy sposoby:

 • kontakty mogą zostać otagowane w innym cyklu automation,
 • możesz przypisywać tagi w zakładce Wyszukiwanie kontaktów,
 • możesz przypisywać tagi przez API.

Weźmy za przykład sytuację, w której utworzyłeś dwa cykle. Chcesz, aby drugi cykl dodawał kontakty, jak tylko ukończą pierwszy cykl. Możesz przypisać tag do kontaktów, które ukończyły pierwszy cykl.

Przypisz tag.

Drugi cykl możesz rozpocząć od warunku Przypisany tag. Gdy konfigurujesz szczegóły elementu, wybierz tag, który będzie przypisywany do kontaktów w pierwszym cyklu. Gdy kontakt otrzyma tag, zostanie skierowany do drugiego cyklu.

Pierwszy warunek został otagowany.