Jak używać warunku Scoring w cyklu automation?

Użyj warunku Scoring na początku cyklu automation do sprawdzenia punktów scoringowych. Możesz użyć tego warunku na początku lub w innej części cyklu, gdy chcesz podjąć decyzję w oparciu o liczbę punktów scoringowych. Swoją decyzję możesz oprzeć na poniższych kryteriach:

  • Kontakt nie otrzymał jeszcze punktów (jeśli liczba punktów nie została przypisana).
  • Kontakt osiągnął konkretną liczbę punktów (jeśli liczba punktów jest większa niż, jeśli jest równa albo jeśli jest większa lub równa).
  • Kontakt nie osiągnął jeszcze określonej liczby punktów (jeśli liczba punktów jest mniejsza niż albo jeśli liczba punktów jest mniejsza lub równa).
  • Kontakt ma przypisaną dowolną liczbę punktów (jeśli liczba punktów równa się).
  • Liczba punktów jest inna niż ta określona w szczegółach warunku (jeśli liczba punktów jest inna niż).

Warunek posiada ścieżkę pozytywną (zielona) i negatywną (czerwona). Jeśli liczba punktów scoringowych kontaktu ulegnie zmianie, przejdzie on przez pozytywną ścieżkę do kolejnego elementu. Kontakty, które nie posiadają określonej liczby punktów scoringowych przejdą ścieżką negatywną do dalszej części cyklu.

Uwaga: Jeśli używasz warunku Scoring jako elementu początkowego, połącz kolejny element tylko z pozytywną ścieżką. Tylko kontakty, które otrzymają nowe punkty, zostaną uwzględnione w tym elemencie, więc ścieżka negatywna nie wywoła kolejnej akcji.

Jak określić szczegóły warunku?

  1. Dodaj element do cyklu.
  2. W zakładce Szczegóły wybierz liczbę punktów.
  3. Określ czas, po którym system uzna, że warunek nie został spełniony.
  4. (Opcjonalnie) Ustaw, aby warunek był powtarzany wielokrotnie.

Jak przypisać punkty scoringowe, aby warunek działał poprawnie?

Warunek Scoring pozwoli Ci odnaleźć kontakty z określoną liczbą punktów scoringowych. Punktacja może się zmieniać w innym cyklu. Możesz również przypisywać punkty kontaktom w zakładce Listy >> Wyszukiwanie.

Na przykład jeśli chcesz wysłać specjalną ofertę nowym kontaktom, które zapisały się na listę przez API, możesz stworzyć cykl automation, który będzie przypisywał im określoną liczbę punktów.

Dodaj punkty.

Możesz również stworzyć cykl, który wyszukuje kontakty, którym niedawno przypisano punkty i wysyła do nich wiadomości z ofertą specjalną.

cykl oferta specjalna.

Warunek Scoring nie zadziała dla kontaktów, które miały już przypisaną daną liczbę punktów przed opublikowaniem cyklu lub zanim dotarły do tego elementu w cyklu.