Czy mogę wielokrotnie powtarzać akcje i warunki?

Możesz ustawić akcje i warunki tak, aby zadziałały więcej niż jeden raz w danym cyklu automation. Aby uruchomić tę opcję, przejdź do Szczegółów danej akcji lub warunku i przestaw ustawienie opcji Powtarzaj wielokrotnie do pozycji ON.

Powtarzaj wielokrotnie.

Domyślnie warunek zadziała tylko raz dla danego kontaktu. Na przykład, gdy kontakt kliknął link, warunek został spełniony i cykl automation nie „zareaguje” na kolejne kliknięcia tego linku. Jeśli włączysz wielokrotne powtarzanie warunku, kolejna akcja zostanie uruchomiona więcej niż jeden raz dla jednego kontaktu. Cykl „zareaguje” za każdym razem, kiedy warunek zostanie spełniony w czasie określonym w Szczegółach. Uwaga: z uwagi na fakt, iż kontakt może zapisać się do listy tylko raz, warunek Zapisany przez nie posiada opcji wielokrotnego powtarzania.

Akcje domyślnie wykonywane są jednokrotnie dla danego kontaktu. Jeśli chcesz, aby cykl powtarzał je dla tego samego kontaktu, uruchom opcję Powtarzaj wielokrotnie.

Filtry działają zawsze. Nie musisz zmieniać ich ustawień, ponieważ nie trzeba określać, ile razy mają być aktywowane.

Czy mogę używać pętli w marketing automation?

Możesz tworzyć pętle w marketing automation. Pętle są przydatne, gdy używasz w cyklu funkcji e-commerce. Dzięki pętli możesz ponownie wysłać wiadomość z porzuconym koszykiem do klientów, którzy nie dokończyli swojego zakupu.

Cykl z pętlą.

Uwaga: wysyłanie wiadomości w pętli może mieć negatywny wpływ na dostarczalność i przyczynić się do weryfikacji konta przez dział audytu.

Zanim stworzysz pętlę

Miej na uwadze, że:

  • Kontakt nie będzie mógł opuścić pętli podczas jej trwania.
  • Gdy kontakt jest w pętli, dotyczą go te same akcje, warunki i filtry. Oznacza to, że kontakty mogą otrzymać tę samą wiadomość kilkakrotnie.
  • Kontakt może być obecny w więcej niż jednym cyklu. Akcje w pętli (na przykład zmiany w scoringu lub tagowanie) mogą mieć wpływ na postęp kontaktu w innym cyklu.