Jak używać akcji Zmień scoring?

Używaj akcji Zmień scoring, aby przypisywać punkty scoringowe swoim kontaktom. Ta akcja daje możliwość dodawania punktów na podstawie ich zaangażowania i zachowania. Możesz:

  • usunąć scoring (kontakty nie będą miały żadnych punktów),
  • dodać lub odjąć punkty,
  • ustawić dokładną ilość punktów.

Załóżmy, że chcesz mieć możliwość rozróżniania kontaktów bardziej lub mniej aktywnych, które ukończyły dany cykl. Przede wszystkim chcesz zobaczyć, kto kliknął link w wiadomości.

Akcja scoring.

Połącz jeden element Zmień scoring z pozytywną ścieżką, a drugi z negatywną ścieżką warunku Link kliknięty. Następnie ustaw w Szczegółach elementu, ile punktów chcesz przypisywać kontaktom.

Możesz przypisać 10 punktów (lub jakąkolwiek inną liczbę punktów) do kontaktów, które otworzyły wiadomość i kliknęły link. Następnie możesz odjąć 10 punktów (lub inną liczbę punktów) od kontaktów, które nie kliknęły linku.

Ilu punktów scoringowych mogę używać?

Punktacja nie jest z góry określona. Przydzielaj punkty według własnego uznania, aby osiągnąć swoje założenia.

Możesz ustalić własny system scoringowy. Możesz samodzielnie zdecydować, ile punktów „warta” jest dana czynność i konsekwentnie takie wartości przypisywać w każdym cyklu automation. W ten sposób możesz zarządzać swoją bazą kontaktów i oszacowywać swoje strategie.

Ile punktów mogę maksymalnie przypisać?

Maksymalna liczba puntów to 99 999 999. Ta liczba nie może zostać przekroczona, nawet poprzez przypisywanie kolejnych punktów. Na przykład jeśli kontakt ma 99 999 990 punktów i jeden z cykli automation przypisze kolejne 100 punktów, wtedy kontakt będzie miał łącznie 99 999 999 punktów. Kontakt, który posiada już maksymalną liczbę punktów scoringowych, nie otrzyma dodatkowych punktów.