Czyszczenie listy przez scoring i tagowanie

Szablon czyszczenia listy przez scoring i tagowanie pozwala zbudować cykl automation, który usunie z całego Twojego konta kontakty, które nie reagowały na Twoje wiadomości.

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Zaangażowanie i retencja
Liczba elementów w szablonie: 3
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 1

Co jest potrzebne do skonfigurowania wszystkich elementów i opublikowania szablonu w formie cyklu automation:

  • system tagowania i przypisywania punktów scoringowych, aby mierzyć zaangażowanie kontaktów. Oznacza to, że należy wybrać tag i liczbę punktów, które pozwolą Ci odróżnić kontakty zainteresowane Twoją ofertą od niezainteresowanych.

Konfiguracja szablonu

Wszystkie wyszarzone elementy muszą zostać skonfigurowane. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.

  1. Przejdź do warunku tagowanie i wybierz tag, który ma zainicjować cykl automation. Kontakty mogą otrzymać ten tag w innym cyklu lub mogą być otagowane bezpośrednio przez Ciebie. Domyślnie ten warunek zadziała dla kontaktów, które otrzymają wybrany tag po publikacji cyklu. Jeśli chcesz uwzględnić w cyklu kontakty, które miały ten tag jeszcze przed publikacją cyklu, zmień w szczegółach elementu pozycję przełącznika, który odpowiada za tę opcję. Zachowaj ustawienia czasu na pozycji Nigdy.
  2. Ustawienia warunku Scoring mają już przypisaną rekomendowaną wartość. Jeśli jednak chcesz dokonać jakichś zmian, kliknij raz dany element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów i wprowadź nową wartość punktów do śledzenia.
  3. Akcja Usuń kontakt, która jest przypisana do czerwonego łącznika „jeśli nie”, jest domyślnie ustawiona tak, by usuwać kontakty z całego Twojego konta.
  4. Kliknij w prawym górnym rogu ekranu przycisk Zapisz i publikuj, gdy skończysz już ustawiać cały szablon lub wybierz opcję Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz później dokończyć konfigurację tego szablonu (taki cykl będzie miał status „robocze” na stronie Zarządzaj cyklami).

Powiązane linki