Jak działa nadawanie scoringu?

Nadawanie punktów scoringowych pomaga śledzić zaangażowanie klientów i pozwala obliczyć realną wartość bazy kontaktów. Wartość punktowa zmienia się dynamicznie i możesz ją zwiększać, zmniejszać lub usuwać, w zależności od celów biznesowych. To ty decydujesz, za które akcje dodać lub odjąć punkty, a które akcje nie zmieniają ich liczby. Punkty scoringowe to wartość przypisana indywidualnie każdemu subskrybentowi. W cyklu automation punkty nadawane są dynamicznie i pozwalają sprawdzić poziom zaangażowania odbiorców wiadomości. Punkty scoringowe mogą być też pomocne przy wyszukiwaniu kontaktów. W skrócie, dzięki scoringowi można:

  • Lepiej sprofilować klientów pod względem zaangażowania i wartość.
  • Sprawdzić wartość bazy w oparciu o punkty.
  • Dodawać lub odejmować punkty bazując na zachowaniu klientów.
  • Przypisać konkretne wartości do wykonywanych akcji.
  • Nadać wartość punktową dla otwarć lub kliknięć.
  • Budować cykle automation w oparciu o punktację i spersonalizowane tylko pod klientów z konkretną ilością punktów.
  • Budować programy lojalnościowe dla najbardziej zaangażowanych klientów.
  • Zbudować system ostrzegania w przypadku, kiedy zaangażowanie i lojalność  klientów spadają.
  • Wyzerować wartości punktowe przy nowych cyklach.