Gdzie mogę przypisać tagi i nadać punkty scoringowe?

Tagi i punkty scoringowe przypisać można w kilku miejscach. W zależności od wybranej metody możesz nadać je poszczególnym kontaktom lub zbiorowo, możesz też zautomatyzować ten proces w zależności od zachowania kontaktów. Więcej na temat korzyści płynących z używania tagów i scoringu znajdziesz w artykułach W jaki sposób korzystać z tagowania? i Jak działa nadawanie scoringu?

Przypisanie tagów i scoringu poszczególnym kontaktom

  1. Przejdź do pulpitu > Listy > Pokaż wszystkie kontakty.
  2. Kliknij w link Wyszukiwanie zaawansowane, aby mieć dostęp do wyboru list.
  3. Wybierz listę lub listy, aby zobaczyć kontakty.
  4. Kliknij na kontakcie, aby zobaczyć jego szczegóły.
  5. Wpisz wartość w polu Tagi lub w Dodaj scoring lub SCORING. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Przypisanie tagów i scoringu wielu kontaktom

  1. Przejdź do pulpitu > Listy > Pokaż wszystkie kontakty.
  2. Kliknij w link Wyszukiwanie zaawansowane, aby mieć dostęp do wyboru list.
  3. Wybierz listę lub listy, aby zobaczyć kontakty.
  4. Najedź na trzy kropki znajdujące się obok ilości kontaktów i wybierz Zmień tag bądź Zmień scoring. W ten sposób możesz zaktualizować dane kontaktów bez zaznaczania ich na liście. (innym sposobem jest zaznaczenie kontaktów przy pomocy okienka znajdującego się nad kontaktami i kliknięcie w Wybierz wszystkie [tu liczba kontaktów]. Następnie, najedź na link Akcje znajdujący się tuż obok i wybierz Tagi lub Scoring).  
  5. Wpisz wartość tagu lub punktów scoringowych i kliknij Zapisz.

Przypisanie tagów i punktów scoringowych w cyklu automation

Użytkownicy wyższych planów mogą zautomatyzować proces przypisywania tagów bądź punktów scoringowych, używając elementów Zmień tag bądź Zmień scoring. Element Zmień tag pozwala na przypisanie lub usunięcia tagu a Zmień scoring na przypisanie konkretnej liczby punktów. Element ten może również dodać lub odjąć punkty a także całkowicie je usunąć. Więcej na temat użycia tych elementów znajdziesz w artykułach Jak używać akcji Tag w cyklu? i Jak używać akcji Zmień scoring?

Zarządzanie tagami i punktami scoringowymi przy pomocy API

Nasze API pozwala na wykonywanie wielu operacji na tagach lub kontaktach z tagami i bez, podobnie jak i na operacje na kontaktach z punktami scoringowymi i bez. Zarówno listę możliwych operacji, jak i link do naszej dokumentacji API można znaleźć w artykule Czy mogę używać tagów i scoringu przez API?