Jak mogę usuwać kontakty przy użyciu cyklu automation?

Możesz usuwać kontakty przy użyciu akcji Usuń kontakt. Przy użyciu tego elementu możesz usuwać kontakty na cztery sposoby:

 • z jednej lub wielu list
 • z obecnej listy i cyklu automation
 • z całego konta
 • z cyklu autoresponderów przypisanego do konkretnej listy.

Możesz wykorzystać ten element do zarządzania listami. Na przykład, możesz usuwać kontakty z listy po tym, jak zapiszą się na inną listę. W ten sposób możesz upewnić się, że kontakty znajdują się na liście, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i Twoim strategiom marketingowym.

Opcja usuń z obecnej listy i cyklu automation daje większe możliwości. Usuwa kontakty z listy, na której aktualnie się znajdują, jak również z samego cyklu automation, po tym, jak dotrą do elementu usuń w cyklu. Użyj opcji z całego konta, aby usunąć kontakty ze wszystkich list.

Możesz również użyć akcji Usuń kontakt, aby dany kontakt przestał otrzymywać wiadomości z cyklu autorespondera. Na przykład, możesz usunąć z cyklu autoresponderów przypisanego do danej listy, gdy kontakt zapisze się na inną listę. W ten sposób kontakt pozostanie w pierwotnej liście, ale nie będzie już brał udziału w wysyłce autoresponderów. Możesz wybrać czy chcesz, aby usunąć go z cyklu autoresponderów z jednej lub wielu list.

Jak skonfigurować akcję Usuń kontakt?

Zanim zaczniesz

Pamiętaj, że usuwanie kontaktów ze wszystkich list, w których się znajdują, oznacza usunięcie ich z konta. Jeśli zdecydujesz się usunąć ich z wybranych list, upewnij się, że nadal będą znajdować się na innych listach.

Ustawianie szczegółów elementu

 1. Przejdź do zakładki Automation >> Stwórz cykl. Dodaj warunek, aby rozpocząć tworzenie cyklu.
 2. Gdy zdecydujesz, że chcesz użyć akcji Usuń kontakt, wybierz element i przeciągnij go w obszar roboczy.
 3. Otwórz Szczegóły, aby skonfigurować element. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:
 • Aby usunąć kontakty z jednej lub wielu list, wybierz opcję Lista z menu rozwijalnego. Następnie rozwiń menu Lista, aby wybrać listy.
 • Aby usunąć kontakty z cyklu autoresponderów z jednej lub wielu list, wybierz opcję Cykl autoresponderów z rozwijalnego menu. Następnie rozwiń menu Lista, aby wybrać listy.
 • Aby usunąć kontakty ze wszystkich list, wybierz opcję Całe konto z rozwijalnego menu. Uwaga: ten element nie posiada dolnego łącznika, ponieważ kontakty nie będą już obecne w koncie. Z uwagi na ten fakt, nie mogą przejść do kolejnego elementu w cyklu.
 • Aby usunąć kontakty z listy i cyklu automation, wybierz opcję Obecna lista i cykl automation z rozwijalnego menu. Uwaga: ten element nie posiada dolnego łącznika, gdyż po tym kroku kontakty nie mogą już przejść do kolejnego elementu w cyklu.

Dlaczego statystyki pokazują 0 w kolumnie UKOŃCZONE, mimo że, wszystkie kontakty ukończyły cykl?

„Ukończone” w statystykach na stronie Cykle automation dla zakończonego cyklu oznacza, że wszystkie kontakty „wyszły” z cyklu za pomocą elementu Usuń kontakt. Nie ukończyły cyklu z uwagi na fakt, że zostały usunięte z cyklu lub konta.