Czy mogę dodać do cyklu kontakty, które były skopiowane lub przeniesione do innej listy?

Możesz użyć warunku Skopiowano kontakt na listę, aby dodać kontakty do cyklu, gdy zostaną one skopiowane na inną listę. Użyj warunku Przeniesiono kontakt na listę, aby dodać kontakty do cyklu, gdy zostaną przeniesione na inną listę. Uwaga: element Skopiowano kontakt na listę zadziała dla kontaktów, które są przenoszone ręcznie, przez API lub w wyniku innego cyklu automatyzacji. Element Przeniesiono kontakt na listę nie zadziała dla kontaktów przeniesionych ręcznie. Kontakty należy przenosić przez API lub poprzez inny cykl automatyzacji. 

Warunki te mają tylko zielone połączenia (jeżeli tak) i mogą być używane tylko jako elementy startowe. Warunki będą wyzwalać akcje dla kontaktów, które są przenoszone lub kopiowane podczas gdy cykl jest włączony. Oznacza to, że warunki działają tylko dla kontaktów przeniesionych lub skopiowanych po uruchomieniu cyklu.

Jak skonfigurować „Skopiowano kontakt na listę” i „Przeniesiono kontakt na listę”?

Kroki opisane poniżej są takie same dla obu warunków. Aby użyć ich w cyklu:

  1. Przeciągnij i upuść element, którego chcesz użyć, do obszaru roboczego i otwórz zakładkę Szczegóły.
  2. Rozwiń listę i wybierz listę, do której kontakty są kopiowane lub przenoszone. Kiedy tak się stanie, przejdą do tego elementu.
  3. Opcjonalnie, włącz opcję Powtarzaj wielokrotnie.

Jak mogę użyć „Przeniesiono kontakt na listę” w cyklu?

Możesz użyć warunku, aby skonfigurować cykl, który usuwa kontakty z innych list lub z cyklu autoresponderów. Na przykład: chcesz, aby Twoje kontakty przestały otrzymywać autorespondery kierowane na wszystkich nowych klientów, gdy zostaną przeniesieni do listy klientów zainteresowanych określoną usługą.
Do tego potrzebne są dwa elementy: Przeniesiono kontakt na listę i Usuń kontakt.

Aby skonfigurować ten cykl automatyzacji, w polu Przeniesiono kontakt na listę wybierz listę, która uruchomi kolejną akcję po przeniesieniu do niej kontaktów. W polu Usuń kontakt, wybierz Cykl autoresponderów i wybierz listę, w której cykl się znajduje. W ten sposób kontakty pozostają na liście, ale nie otrzymują autoresponderów.

Jeśli chcesz usunąć swoje kontakty z jednej listy po przeniesieniu do innej, użyj Przeniesiono kontakt na listę i Usuń kontakt. W Przeniesiono kontakt na listę, wybierz listę, która uruchomi kolejną akcję po przeniesieniu do niej kontaktów. W polu Usuń kontakt wybierz listę, z której chcesz usunąć kontakty.