Jak kopiować lub przenosić kontakty z jednej listy na drugą?

Nasz system umożliwia kopiowanie lub przenoszenie kontaktów z jednej listy na drugą. Pamiętaj o poniższych zasadach, zanim zaczniesz operacje na kontaktach:
– Opcja Przenieś na listę usuwa kontakty z kampanii źródłowej i dodaje je do kampanii docelowej.
– Opcja Skopiuj na listę dodaje kontakty do kampanii docelowej i zachowuje je także w kampanii źródłowej.
Uwaga: kopiowanie kontaktów prowadzi do duplikowania kontaktów w Twoim koncie. Może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnej liczby kontaktów w Twoim planie, co wiąże się z dodatkowymi opłatami i obniżeniem dopuszczalnej liczby importowanych kontaktów.

Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

  1. Przejdź do menu Pulpit>>Listy i wybierz zakładkę Wyszukiwanie w górnej części ekranu.
  2. Wybierz opcję Zaawansowane wyszukiwanie i wybierz listę, którą chcesz wyświetlić.
  3. Po wybraniu subskrybentów rozwiń niebieski przycisk Akcje znajdujący się nad listą kontaktów i wybierz opcję Przenieś do kampanii lub Skopiuj do kampanii.
  4. Wybierz listę docelową w następnym okienku i potwierdź swój wybór.