Jak kopiować lub przenosić kontakty z jednej listy na drugą?

Nasz system umożliwia kopiowanie lub przenoszenie kontaktów z jednej listy na drugą. Pamiętaj o poniższych zasadach, zanim zaczniesz operacje na kontaktach:

  • Opcja Przenieś na listę usuwa kontakty z kampanii źródłowej i dodaje je do kampanii docelowej. Ta opcja przeniesie wszystkie dane kontaktu, tagi, pola dodatkowe i całą historię aktywności.
  • Opcja Skopiuj na listę dodaje kontakty do kampanii docelowej i zachowuje je także w kampanii źródłowej. Ta opcja spowoduje skopiowanie danych kontaktu, tagów i pola dodatkowe, ale historia aktywności zostanie wyczyszczona.


Uwaga: kopiowanie kontaktów prowadzi do duplikowania kontaktów w Twoim koncie. Może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnej liczby kontaktów w Twoim planie, co wiąże się z dodatkowymi opłatami i obniżeniem dopuszczalnej liczby importowanych kontaktów.

Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

  1. Przejdź do sekcji Kontakty i wybierz zakładkę Wyszukiwanie w górnej części ekranu.
  2. Wybierz opcję Zaawansowane wyszukiwanie i wybierz listę, którą chcesz wyświetlić.
  3. Zaznacz okienka po lewej stronie obok kontaktów, które chcesz przenieść lub skopiować.
  4. Po wybraniu subskrybentów rozwiń niebieski przycisk Akcje znajdujący się nad listą kontaktów i wybierz opcję Przenieś na listę lub Skopiuj na listę.
  5. Wybierz listę docelową w następnym okienku i potwierdź swój wybór.