Jak mogę przenosić lub kopiować kontakty pomiędzy cyklami?

Możesz przenosić lub kopiować kontakty pomiędzy cyklami, używając akcji Skopiuj do cyklu, lub Przenieś do cyklu.

Skopiuj do cyklu pozwala Ci dodać wybrany kontakt do innego aktywnego cyklu. Oznacza to, że Twój kontakt może zakończyć więcej niż jeden cykl jednocześnie. Użyj akcji Przenieś do cyklu, aby usunąć kontakty z jednego cyklu i dodać je do kolejnego. Po wykonaniu tej akcji kontakt ukończy jedynie cykl, do którego został przeniesiony.

Użyj tych akcji, aby bardziej precyzyjnie docierać do odpowiednich grup subskrybentów. Na przykład jeżeli odbiorcy nie otwierają Twoich wiadomości w jednym cyklu, możesz przenieść ich do innego cyklu, w którym stosujesz odmienną strategię marketingową.

Jak używać opcji Kopiuj do cyklu i Przenieś do cyklu?

Kiedy używasz Kopiuj do cyklu i Przenieś do cyklu akcja dotyczy dwóch cyklów: cyklu źródłowego (cykl, z którego przenosisz kontakt) oraz cyklu docelowego (do którego kontakt ma być przeniesiony lub skopiowany). Upewnij się, że cykl źródłowy i docelowy są poprawnie zaplanowane. Cykl docelowy nie może zatrzymać się przed dodaniem lub przeniesieniem do niego kontaktów z innego cyklu.

Kiedy ustawiasz Kopiuj do cyklu i Przenieś do cyklu, cykl docelowy otwiera się automatycznie w osobnym oknie, w związku z czym nie ma konieczności otwierania drugiego cyklu w osobnej zakładce i przeciągania do niego nowych elementów. Upewnij się, że cykl docelowy jest aktywny; tzn. przycisk Status jest ustawiony na Opublikowany. W przeciwnym przypadku nie będziesz w stanie znaleźć go na liście dostępnych cyklów.

Aby przenieść kontakt między cyklami

1. Dodaj element do Twojego cyklu i otwórz Szczegóły.

2. W zakładce Szczegóły rozwiń listę i wybierz, do którego cyklu chcesz przenieść kontakty. Wtedy kliknij Wybierz element docelowy aby otworzyć docelowy cykl i zakończyć ustawianie elementu (cykl docelowy otworzy się w osobnym oknie).

3. Nowe okno pokazuje cykl docelowy oraz nowy element Przeniesiono z cyklu, który jest połączeniem pomiędzy dwoma cyklami.

4. Połącz Przenieś do cyklu z elementem, do którego kontakt powinien się przenieść.

5. Kliknij Zapisz. Dzięki temu zmiany zostaną zapisane w docelowym cyklu i powrócisz do edycji cyklu źródłowego.Szczegóły, Przenieś do cyklu teraz przedstawiają akcję, do której zostaną przeniesione Twoje kontakty w cyklu docelowym.

6. Kiedy skończysz budowanie cyklu źródłowego, kliknij Zapisz i opublikuj.

Aby skopiować kontakt do cyklu

Dodaj element Kopiuj do cyklu do swojego cyklu źródłowego i przejdź do Szczegóły. Następnie wykonaj kroki 2-5 z instrukcji dotyczącej elementu Przenieś do cyklu.

Uwaga: W odróżnieniu od Przenieś do cyklu, Kopiuj do cyklu ma też dolny łącznik. Oznacza to, że możesz połączyć więcej elementów w cyklu docelowym i kontakty mogą poruszać się jednocześnie zarówno w cyklu docelowym i źródłowym.

Jak mogę zmienić, w jaki sposób kontakty są przenoszone lub kopiowane do cyklu?

Jeżeli chcesz, żeby kontakt po dodaniu był połączony z innym elementem w cyklu docelowym, kliknij Zmień element docelowy i powtórz kroki 3-6, aby dokonać potrzebnych zmian.

Jeżeli zmienisz zdanie i zdecydujesz się przenieść lub skopiować kontakty do innego cyklu, wykonaj kroki 2-6 opisane powyżej. W wypadku jakichkolwiek zmian wprowadzonych w „oryginalnym” cyklu docelowym jest on resetowany; oznacza to, że połączenie pomiędzy cyklami zostaje zerwane.

Jeżeli zdecydujesz się zaprzestać kopiowania lub przenoszenia kontaktów do cyklów, usuń element Kopiuj do cyklu lub Przenieś do cyklu z cyklu źródłowego. Kiedy to zrobisz, element Przenieś z cyklu lub Kopiuj z cyklu zostanie usunięty z cyklu docelowego.