Jak używać warunku “Odwiedzono landing page” w cyklu automation?

Warunek Odwiedzony landing page pozwoli Ci nawiązać komunikację z kontaktami, które odwiedziły landing page stworzony w Twoim koncie GetResponse. Za każdym razem, gdy ktoś odwiedzi wybrany landing page, taka osoba przejdzie do kolejnego elementu cyklu. Aby skonfigurować element warunku, wystarczy, że wybierzesz landing page, którego odwiedziny chcesz monitorować.

Warto pamiętać o kilku sprawach, jeśli chcesz korzystać z tego warunku:

  • Ten warunek uruchamia cykl tylko i wyłącznie dla kontaktów istniejących na Twojej liście. Jeżeli chcesz zbudować cykl oparty na zapisach przez landing page, użyj warunku Zapisany przez.
  • Ten element zadziała tylko i wyłącznie jako warunek początkowy.
  • Ten element działa dla landing pages opublikowanych na subdomenach GetResponse. Monitorujemy odwiedzających, którzy weszli na Twoją stronę przez link z wiadomości GetResponse. Kod śledzący jest domyślnie zainstalowany we wszystkich landing pages stworzonych w GetResponse. Nie musisz wprowadzać żadnych modyfikacji do kodu strony.
  • Jeśli Twoja domena, subdomena lub katalog są przypisane do Twojego landing page stworzonego w GetResponse, to również będziemy monitorować odwiedziny takiego adresu URL.

W jaki sposób ustawić warunek Odwiedzony landing page?

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować element:
1. Przenieś warunek Odwiedzono landing page do obszaru roboczego.
2. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.
3. Wybierz z rozwijalnego menu stronę, którą chcesz monitorować.

Landing-page-visited-select-page

4. (Opcjonalnie) Włącz opcję Powtarzaj wielokrotnie, aby pozwolić kontaktom na przejście przez ten element za każdym razem, gdy odwiedzą Twoją stronę. W ten sposób uruchomisz następny krok cyklu tym samym kontaktom więcej niż raz.

Landing-page-visited-run-multiple-times

To by było na tyle. Gotowe! Od teraz możesz automatycznie wysyłać wiadomości do kontaktów w oparciu o odwiedziny konkretnego landing page.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdziesz rozwiązania najczęstszych problemów, które możesz napotkać, korzystając z tego warunku:

Landing page nie pojawia się na liście dostępnych opcji

Sprawdź, czy Twoja strona jest opublikowana. Ten element zadziała tylko dla opublikowanych stron.

Kontakty odwiedziły stronę, ale nie weszły do cyklu automation

Istnieje kilka możliwych powodów, dla których kontakty nie zostały dodane do cyklu:

  • Mogły odwiedzić stronę przed publikacją cyklu automation. Cykle te nie są uruchamiane przez działania z przeszłości. Warunek ten mogą spełnić tylko osoby, które odwiedzą stronę po publikacji cyklu automation. Dowiedz się, jak planować cykle.
  • Odwiedziny strony są zliczane, gdy kontakty wejdą na Twoją stronę przez link z wiadomości. Mogą też otworzyć wiadomość i następnie ręcznie wprowadzić adres URL do przeglądarki lub przejść do adresu URL strony w inny sposób. Śledzenie następnych wizyt dokonuje się na podstawie zainstalowanego ciastka. Jeżeli chcesz monitorować wszystkie odwiedziny, zainstaluj specjalny kod, który wyśle do GetResponse adres email kontaktu w formie parametru. Przeczytaj wszystkie nasze instrukcje na temat instalacji kodów.