Jak określić termin rozpoczęcia i zakończenia cyklu automation?

Możesz określić termin, kiedy rozpocznie się cykl automation, klikając na ikonę koła zębatego umieszczoną w prawym górnym rogu kreatora cykli automation. W oknie ustawień wybierz, kiedy rozpocznie się i kiedy zakończy się cykl automation.

Do czego służy określanie początku i końca trwania cyklu?

Jeśli Twój cykl został stworzony z myślą o jakimś okresie lub porze roku, możesz sprecyzować, kiedy ma się rozpocząć i zakończyć.

Na przykład, jeśli stworzyłeś cykl do promowania określonego wydarzenia, możesz zakończyć cykl w tym samym dniu, w którym kończy się wydarzenie. W takim przypadku nie musisz się przejmować tym, na jakim etapie cyklu znajduje się dany kontakt. Najważniejsze jest to, że kontakty nie będą już otrzymywać przypomnień o wydarzeniu, które się zakończyło.

Jeśli Twój biznes ma naturę okresową, możesz wyjść naprzeciw potrzebom firmy i utworzyć cykl, w którym przypominasz kontaktom o swojej sezonowej ofercie. Na przykład, przypomnienie o zmianie opon na zimę w listopadzie. Możesz ustawić rozpoczęcie na czas właściwy dla swojego biznesu i zakończenie na okres, kiedy już oferta nie będzie miała zastosowania. Na przykład, cykl na temat opon zimowych można zakończyć automatycznie w lutym, gdy zima już się kończy.