Jakie ustawienia subskrypcji mogę uwzględnić w cyklu automation?

Podczas tworzenia cyklu automation możesz skorzystać z większości metod subskrypcji dostępnych w GetResponse. Warunek zapisu na listę może zostać wykorzystany jako początek cyklu. W skład wspieranych metod wchodzą:

 • Formularze (możesz wybrać dowolny aktywny formularz z konta lub konkretny)
 • Landing pages (możesz wybrać dowolny opublikowany landing page lub konkretny. Ta opcja jest powiązana z pakietem Twojego konta. Jeżeli Twój pakiet nie pozwala na tworzenie landing pages, nie będziesz mógł użyć tego warunku). Możesz korzystać zarówno ze starszej wersji stron, jak i tych utworzonych w naszym nowym edytorze.
 • Webinary (możesz wybrać dowolny lub konkretny webinar)
 • Strony internetowe
 • API
 • Import kontaktów
 • Kontakty dodane ręcznie

Jak działa warunek subskrypcji?

Warunek subskrypcji działa na podstawie wykrycia zapisu na listę z konkretnego źródła (formularza, API, importu kontaktów, landing page, ręcznego dodania do listy, lub webinaru), a następnie przeprowadzenia kolejnych akcji lub przejścia do filtru.

Warunek jest ustawiony tak, aby inicjować cykl dla nowych kontaktów dodanych po rozpoczęciu cyklu automation. Jeżeli chcesz uwzględnić istniejące kontakty zapisane do danej listy, włącz opcję Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już się znajdują na liście.

Możesz zawęzić grupę subskrybentów, którzy mają być ujęci w cyklu, jeśli określisz w warunku konkretną listę. Element ten domyślnie nie wskazuje konkretnej listy (jego ustawienie szuka osób zapisanych do dowolnej listy). Możesz wybrać listę, gdy w sekcji Wybierz listę wybierzesz opcję Konkretna. dzięki temu zawęzisz źródła zapisu do tych powiązanych tylko z tą konkretną listą.

Przykładowo, chcesz wybrać listę „happy_monsters” i landing page o tytule „Don’t worry, be a monster”:

 1. Umieść element Zapisany przez do obszaru roboczego.
 2. Wybierz dodany element i przejdź do zakładki Szczegóły.
 3. W sekcji Wybierz listę wybierz opcję Konkretna. Dzięki temu będziesz mógł wybrać jedną listę.
 4. Wybierz listę „happy_monsters” (możesz, oczywiście, wybrać każdą inną) i przejdź do sekcji Wybierz metodę zapisu.
 5. Wybierz opcję Landing page i wybierz wariant Konkretny.
 6. Wybierz wymagany landing page. W naszym przypadku jest to strona o tytule „Don’t worry, be a monster”.
 7. (Opcjonalnie) Aktywuj przełącznik opatrzony tytułem Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już się znajdują na liście.

Uwaga: Jeśli wybierzesz przyszłą datę rozpoczęcia cyklu automation, dołączenie kontaktów, które już znajdują się na tej liście przed rozpoczęciem cyklu automation nie zadziała. Ta opcja działa tylko wtedy, gdy cykl automation rozpoczyna się natychmiast po opublikowaniu.

Jeżeli chcesz uwzględnić zapisy do więcej niż jednej listy, musisz umieścić kilka elementów Zapisany przez i skonfigurować w każdym z nich odpowiednie listy. Jeśli chcesz uniknąć problemów z publikacją cyklu, połącz każdy z warunków inicjujących cykl do pozostałych elementów cyklu.

Czy mogę użyć więcej niż jednej metody zapisu w jednym cyklu automation?

Tak, możesz rozpocząć cykl od więcej niż jednej metody zapisu. Możesz zacząć cykl od dowolnej liczby elementów reprezentujących zapis na listę. Następnie możesz zbudować sekwencje akcji, które mogą działać równolegle. Możesz także połączyć wszystkie metody do jednego elementu i przeprowadzić wszystkich zapisanych subskrybentów przez identyczny proces.