Jak ustawić szczegóły warunku Odwiedzony URL?

Aby skonfigurować warunek Odwiedzony URL, wykonaj następujące kroki:

  • Zainstaluj Web Connect na stronie, którą będziesz śledzić.
  • Wpisz adres URL strony, którą będziesz śledzić. Uwaga: adres URL, który wpiszesz, musi dokładnie pokrywać się z adresem śledzonej strony. Jeśli chcesz śledzić kilka wersji adresu URL, wykorzystaj do tego wieloznacznika.
  • Określ, jak długo element ma czekać, zanim uzna, że warunek nie został spełniony.

Ten element pozwala na wykonanie akcji, jak tylko ktoś odwiedzi Twoją stronę. Na przykład jeśli kontakt odwiedzi stronę, do której link umieściłeś w swojej wiadomości, możesz dodać mu punkt scoringowy.

Jak śledzić kilka wersji adresu URL?

Możesz umieścić gwiazdkę (*) przed i/lub po nazwie domeny w adresie URL w celu śledzenia różnych wersji adresu URL. Będzie to wyglądało w ten sposób:

  • https://przyklad.com/* (śledzi adresy URL rozpoczynające się od danej domeny).
  • https://*.przyklad.com (śledzi adresy URL z subdomenami w danej domeny).
  • https://*.przyklad.com/ (śledzi adresy URL z subdomenami i katalogami w danej domenie).

Uwaga: Kiedy używasz Odwiedzony URL jako początkowy warunek cyklu, połącz kolejny element tylko ze ścieżką pozytywną. Tylko kontakty, które odwiedzą stronę, mogą dołączyć do cyklu w tym elemencie, więc ścieżka negatywna nie uruchomi żadnej kolejnej akcji.

Użycie placeholdera * powoduje, że system będzie oczekiwał na wystąpienie co najmniej jednego znaku dodatkowego w miejscu gwiazdki.
Tzn. jeśli śledzimy adres. www.getresponse.pl/* system nie zareaguje na adres www.getresponse.pl, czy www.getresponse.pl/. Zareaguje natomiast na www.getresponse.pl/a czy www.getresponse.pl/programy-afiliacyjne.