Jak skonfigurować warunek Porzucony koszyk?

Do konfiguracji śledzenia porzuconego koszyka niezbędne są następujące rzeczy:

  • adres URL koszyka,
  • adres URL strony z podziękowaniem, wyświetlanej po dokonaniu zakupu. Uwaga: wpisany adres URL musi dokładnie odpowiadać adresowi URL strony. Jeśli chcesz śledzić kilka wersji adresu URL, użyj do tego symbolu zastępczego,
  • wykorzystywana metoda integracji: JavaScript lub API.

Zakładamy, że klient nie zostanie przekierowany na stronę z podziękowaniem bez zakupu. Dlatego za każdym razem, gdy ktoś odwiedzi stronę koszyka, ale nie przejdzie do strony z podziękowaniem po zakupie, oznaczymy taką wizytę jako porzucenie koszyka. Uwaga: Twój koszyk i strony po zakupie muszą być hostowane na tej samej domenie, aby śledzenie działało poprawnie.

Czy mogę śledzić strony z podziękowaniem przy użyciu wielu adresów URL?

Możesz śledzić wiele stron z podziękowaniem hostowanych na tej samej domenie. Użyj symbolu gwiazdki (*) podczas wpisywania adresu URL strony z podziękowaniem w Szczegółach elementu Porzucony koszyk. Symbol gwiazdki może zostać umieszczony:

  • przed nazwą domeny, np. kiedy strony z podziękowaniem umieszczone są na dwóch subdomenach: katalog.przyklad.com/podziekowanie/ i sklep.przyklad.com/podziekowanie/. Jeśli wpiszesz ten adres URL : *.przyklad.com/podziekowanie/, będziemy śledzić oba adresy URL strony,
  • po nazwie domeny, np. kiedy posiadasz strony z podziękowaniem w różnych katalogach, możesz użyć tego adresu URL: przyklad.com/podziekowanie/*,
  • przed i po nazwie domeny. Jeśli posiadasz strony z podziękowaniem na różnych subdomenach i w różnych katalogach, wpisz: *.przyklad.com/podziekowanie/*.

Jak skonfigurować czas oczekiwania dla strony z podziękowaniem?

Możesz ustawić czas oczekiwania na wyświetlenie strony z podziękowaniem. Domyślne ustawienie to 15 minut. Oznacza to, że jeśli w ciągu 15 minut od odwiedzenia strony URL koszyka, strona z podziękowaniem nie wyświetli się, uznamy, że koszyk został porzucony. Zwróć uwagę, że jeśli używasz integracji API, resetujemy liczniki jak tylko klient odwiedzi stronę koszyka. Z tego powodu, prawdziwy czas, gdy oznaczymy koszyk jako opuszczony może różnić się od czasu, który skonfigurowałeś w szczegółach warunku.

Jeśli używasz integracji JavaScript, liczniki nie resetują się podczas kolejnej wizyty na stronie koszyka.