W jaki sposób mogę śledzić otwarcia wiadomości?

Użyj warunku Wiadomość otwarta, aby sprawdzać, kto otwiera wysłane przez Ciebie wiadomości. Warunek uruchamia następny krok w automatyzacji w zależności od zachowania subskrybenta. Element posiada łącznik „jeżeli tak” (zielony) oraz łącznik „jeżeli nie” (czerwony). Kiedy przypiszesz określoną akcję do łącznika „jeżeli tak”, będzie ona przypisana jedynie do osób, które otworzą wiadomość. Osoby, które nie otworzą wiadomości, będą przypisane do akcji połączonej z łącznikiem „jeśli nie”.

Element ten można wykorzystać na przykład do tego, aby przemieścić osobę, która otworzyła wiadomość, do określonej listy. Możesz również przypisać tag „nieaktywny” do osób, które nie otworzyły wiadomości. Aby to zrobić, przypisz akcję Przenieś na listę do łącznika „jeżeli tak” oraz Zmień tag do łącznika „jeżeli nie”.

Możesz wybrać konkretną lub dowolną wiadomość. Możesz również określić, jak długo cykl powinien czekać, aby uznać, że warunek nie został spełniony.

Jakiego rodzaju wiadomości mogę użyć do warunku Wiadomość otwarta?

Możesz użyć jednego z poniższych typów wiadomości:

  • Newsletter
  • Autoresponder
  • Test A/B
  • Marketing Automation

Możesz ustawić warunek, aby był bardzo szeroki lub bardzo konkretny, w zależności od tego, jaką wiadomość wybierzesz.

  • Jeżeli chcesz, aby następny krok był uruchomiony po otwarciu dowolnej wiadomości, w szczegółach warunku wybierz Dowolna wiadomość.
  • Jeżeli chcesz, aby następny krok był uruchomiony po otwarciu wiadomości określonego typu, w szczegółach wybierz typ wiadomości. Następnie wybierz z menu Dowolny
  • Jeżeli chcesz, aby konkretna wiadomość uruchamiała kolejny krok, wybierz typ wiadomości a następnie wybierz opcję Konkretna z menu. Wtedy możesz wybrać jedną z wiadomości, które zobaczysz w menu.