W jaki sposób wyszukiwać kontakty? Video

Możesz wyszukiwać kontakty na dwa sposoby:

 • Proste wyszukiwanie pozwala na szybkie odnalezienie kontaktów na podstawie ich imienia lub adres email,
 • Zaawansowane wyszukiwanie pozwala na wybranie bardziej szczegółowych kryteriów takich jak przypisane pola dodatkowe, kliknięcie linków czy otwarcie konkretnych wiadomości.

Wskazówka

Potrzebujemy trochę czasu, aby zaktualizować kontakty dodane do List i wyświetlić je w wynikach Wyszukiwania prostego. Jeśli dodajesz nowe kontakty i chcesz je sprawdzić od razu po dodaniu, użyj do tego opcji Wyszukiwania zaawansowanego.

Jak korzystać z prostego wyszukiwania?

Możesz w szybki sposób znaleźć konkretne kontakty. Wystarczy, że wpiszesz ich imię lub adres email w polu Prostego wyszukiwania na stronie Szukaj kontaktów.

Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć kontakty dzięki prostemu wyszukiwaniu :

 1. Przejdź do menu Kontakty.
 2. Wpisz poszukiwane imię lub adres email.

Nie musisz wprowadzać pełnego imienia lub adresu. Wystarczy, że zaczniesz pisać, a nasz system wyświetli imiona lub adresy email, które pasują do wprowadzonego tekstu. Wyświetlimy również nazwy list, do których należą kontakty pasujące do wprowadzonego tekstu.

Masz kilka opcji do wyboru po otrzymaniu rezultatów wyszukiwania:

 • Możesz kliknąć nazwę lub adres email kontaktu, aby przejść do zakładki Szczegóły kontaktu , gdzie znajdziesz wszystkie zebrane informacje na temat danej osoby.
 • Możesz kliknąć nazwę listy, aby sprawdzić rezultaty wyszukiwania pod kątem wybranej listy. W tym miejscu możesz dodać kolejny warunek, aby zawęzić uzyskane rezultaty, a także zapisać kryteria wyszukiwania jako segment.

Aby wykonać bardziej szczegółowe wyszukiwanie (np. ze względu na przypisane pola dodatkowe, kliknięcia linków lub otwarcia wiadomości), wybierz opcję Zaawansowane wyszukiwanie. Dzięki temu otworzysz opcje zaawansowanego wyszukiwania.

Jak korzystać z zaawansowanego wyszukiwania?

Wyszukiwanie kontaktów może wiązać się z używaniem bardzo konkretnych kryteriów – np. kto otwierał nasze wiadomości lub tego nie robił, kto kliknął w konkretny link lub znajduje się w określonym etapie procesu sprzedaży. Wszystko to jest możliwe dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu, które pozwala wybierać i łączyć ze sobą całe zestawy warunków działających jak segmenty. Dzięki temu z łatwością odnajdziesz kontakty, których szukasz.

Możesz dodać maksymalnie 8 warunków i 8 grup warunków. Twoje wyszukiwanie możesz dowolnie poszerzać lub zawężać przy użyciu różnych kombinacji warunków, grup warunków i dostępnych łączników dla grup warunków.

Wyszukiwanie kontaktów przy użyciu jednego warunku

 1. Przejdź do menu Kontakty > Wyszukiwanie.
 2. Definiowanie grupy osób (lub grupy warunków), którą chcesz znaleźć:
 • wybierz dowolną liczbę list , które chcesz uwzględnić w rezultatach wyszukiwania,
 • zdecyduj, czy chcesz uwzględnić osoby znajdujące się w cyklu autoresponderów i mają otrzymać wiadomość w nim zawartą.
 • wybierz zakres daty zapisu , dla którego chcesz otrzymać rezultaty.
 1. Kliknij opcję Dodaj warunek.
 2. Rozwiń listę, aby wybrać warunek. Zobaczysz kolejne rozwijalne listy w zależności od dokonanego wyboru. Rozwiń każdą z nich, aby sprecyzować szczegóły wyszukiwania.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj (Warunki można usuwać poprzez kliknięcie sąsiadującego z nimi symbolu „x”).

Wyszukiwanie kontaktów przy użyciu więcej niż jednego warunku

 1. Wykonaj wymienione w poprzedniej sekcji kroki od 1 do 5.
 2. Wybierz opcję Dodaj kolejny warunek i powtórz wymienione w poprzedniej sekcji kroki od 3 do 5.
 3. Zdecyduj, czy chcesz, aby wyszukiwanie dopasowało wszystkie warunki czy też dowolny z nich. Wybranie wszystkich warunków zawęzi wyniki wyszukiwania. System pokaże wtedy tylko te kontakty, które spełniają wszystkie określone przez Ciebie kryteria. Wybranie wszystkich warunków poszerzy wyniki wyszukiwania. System pokaże wtedy tylko te kontakty, które spełniają przynajmniej jedno określone przez Ciebie kryterium.

Wyszukiwanie kontaktów przy użyciu więcej niż jednej grupy warunków

Twoje wyszukiwanie może wymagać określenia dwóch lub więcej grup warunków. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić:

 1. Powtórz wymienione w sekcji Wyszukiwanie kontaktów przy użyciu więcej niż jednego warunku
 2. Wybierz opcję Dodaj grupę warunków.
 3. Powtórz powyższe kroki, aby wybrać pożądaną liczbę kryteriów wyszukiwania.
 4. Wybierz odpowiedni Łącznik dla grupy warunków. Wybranie łącznika lub poszerzy wyniki wyszukiwania. System pokaże wtedy tylko te kontakty, które spełniają kryteria określone w dowolnej grupie warunków. Wybranie łącznika i zawęzi wyniki wyszukiwania. System pokaże wtedy tylko te kontakty, które spełniają kryteria określone w dowolnej grupie warunków.

Grupy warunków można usuwać poprzez kliknięcie sąsiadującego z nimi symbolu „x”

 1. PRZYKŁAD: Jeśli wybierzesz kryterium Akcje kontaktu>>Wiadomość otwarta , możesz wybrać rodzaj wysyłanej wiadomości (newsletter, autoresponder, test A/B lub wiadomość automation), a także konkretną wiadomość.
 2. Możesz skorzystać z menu Szukaj kontaktów , aby zawęzić wyniki wyszukiwania do konkretnej grupy kontaktów. Rozwiń menu dla listy , cyklu autoresponderów i subskrypcji , po czym wybierz kryteria wyszukiwania, których chcesz użyć. Możesz wykorzystać zestaw warunków, aby jeszcze bardziej zawęzić wynik Twojego wyszukiwania i zapisać wybrane kryteria jako segment.