Jakich warunków wyszukiwania mogę użyć, aby wyszukiwać kontakty i tworzyć segmenty?

Możesz wyszukiwać kontakty w koncie, korzystając z różnych warunków. Wyniki wyszukiwania możesz zapisać jako segmenty. Segmenty umożliwiają kierowanie treści do określonej grupy odbiorców. Są przydatne, gdy chcesz wysłać wiadomość, ale nie chcesz użyć całej listy jako grupy odbiorców. Segmenty są dynamiczne: każdy nowy kontakt, który spełni warunki zawarte w Twoim wyszukiwaniu, zostanie dodany do segmentu.

Aby stworzyć segment, zacznij z poziomu pulpitu. Wybierz Kontakty > Wyszukiwanie > Wyszukiwanie zaawansowane. Aby wyświetlić kontakty na podstawie ich listy, ustawień autorespondera czy daty zapisu, użyj rozwijanych list na górze strony. W celu bardziej szczegółowego wyszukiwania kliknij Dodaj warunek. Kolejnym krokiem będzie wybór warunków wyszukiwania.

Możesz dodać do 8 warunków oraz do 8 grup warunków, aby wynik wyszukiwania był jak najbardziej szczegółowy. Kiedy lista kontaktów zostanie już wyświetlona, kliknij Zapisz jako segment. Dostępne warunki to:

Szczegóły kontaktu

Imię i Adres email

Użyj tych warunków, aby wyszukać kontakty na podstawie ich imienia lub adresu email.

Pole dodatkowe

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie pól dodatkowych. Możesz zawęzić wyszukiwanie na podstawie tego, czy określone pole dodatkowe jest lub nie jest przypisane, oraz w oparciu o jego wartość

Data subskrypcji

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie daty dołączenia do listy. Możesz zawęzić wyszukiwanie do kontaktów, które dołączyły przed określoną datą, po określnej dacie lub w zakresie wybranych dat.

Metoda zapisu

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie tego, w jaki sposób dołączyły do Twojej listy. Możesz zawęzić wyszukiwanie do kontaktów, które dołączyły przy użyciu konkretnej metody.

Zaangażowanie

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie ich poziomu zaangażowania. Możesz zawęzić wyszukiwanie w oparciu o konkretny poziom (od 1 do 5). Poziom zaangażowania w GetResponse to narzędzie, które identyfikuje i ocenia aktywność Twoich kontaktów na podstawie ich interakcji z Twoimi wiadomościami.

Akcje kontaktu

Wiadomość otwarta i Wiadomość nieotwarta

Użyj tych warunków, aby wyszukać kontakty w oparciu o otwarcia wiadomości. Możesz zawęzić wyszukiwanie, wybierając typ wiadomości oraz konkretną wiadomość w tej kategorii. W przypadku warunku Wiadomość nieotwarta możesz wyświetlić kontakty, które nigdy nie otworzyły żadnych wiadomości. Możesz zawęzić to wyszukiwanie na podstawie zakresu dat.

Dzień cyklu autoresponderów

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie dnia cyklu autorespondera. Możesz zawęzić wyszukiwanie na podstawie tego, czy kontaktom przypisano dzień cyklu. Możesz także określić dzień autorespondera, korzystając z zakresów.

Data ostatniego autorespondera i Data ostatniego newslettera

Użyj tych warunków, aby wyszukać kontakty na podstawie daty ostatniego wysłanego do nich autorespondera lub newslettera. Możesz zawęzić wyszukiwanie do wiadomości wysłanych przed określoną datę, po określonej dacie lub w zakresie dat.

Data ostatniego kliknięcia i Data ostatniego otwarcia

Użyj tych warunków, aby wyszukiwać kontakty na podstawie daty ostatniego kliknięcia lub otwarcia. Możesz zawęzić wyszukiwanie do wiadomości klikniętych/otwartych przed określoną datą, po określonej dacie lub w zakresie dat.

Uwaga: Warunki wyszukiwania oparte na dacie (ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, itd.) nie będą uwzględniać bieżącego dnia. Zamiast tego będą wyświetlać dane dla dni, które w momencie wyszukiwania są już całkowicie zakończone. Innymi słowy, warunek „ostatnie 7 dni” nie będzie dotyczył ostatnich 6 dni + dzisiaj. Pomaga to w porównywaniu danych z różnych ram czasowych.

Aby uwzględnić dzisiejszą datę w wynikach wyszukiwania, możesz wybrać zakres dat lub połączyć dwa osobne warunki. Na przykład:

  • ostatnie 7 dni + dzisiaj
  • zakres dat

Jeśli używasz dwóch osobnych warunków wyszukiwania, pamiętaj, aby dopasować wynik do wszystkich warunków.

Ta uwaga dotyczy korzystania z pola daty zapisu na górze strony wyszukiwania. Dotyczy to także warunków wyszukiwania opartych na dacie, uwzględnionych w sekcji Akcje kontaktu i Szczegóły kontaktu, na przykład: data ostatniego kliknięcia, data ostatnie otwarcia, data ostatniego newslettera, itd.

Webinary

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie udziału w webinarze. Możesz zawęzić wyszukiwanie do konkretnego webinaru. Możesz także określić typ uczestnika: prezenter, zarejestrowany, uczestnik, itd.

Link kliknięty i Link niekliknięty

Użyj tych warunków, aby wyszukać kontakty na podstawie tego, czy kliknęły linki w Twoich wiadomościach. Możesz zawęzić wyszukiwanie na podstawie typu wiadomości oraz wybrać konkretną wiadomość w tej kategorii. Możesz również wybrać wszystkie lub wybrane linki w danej wiadomości. W przypadku warunku Link niekliknięty możesz wyświetlić kontakty, które nigdy nie kliknęły żadnych wiadomości, w oparciu o zakres dat.

Wiadomość wysłana i Wiadomość niewysłana

Użyj tych warunków, aby wyszukać kontakty na podstawie tego, czy wysłano im wiadomość. Możesz zawęzić wyszukiwanie na podstawie typu wiadomości oraz wybrać konkretną wiadomość w tej kategorii.

Cele

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie celów.

Wypisany

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty, które wypisały się z listy. Możesz zawęzić wyniki, wybierając konkretny powód usunięcia z listy.

Zwrócone

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty, które zostały usunięte z powodu zwrotki. Możesz zawęzić wyniki, aby wziąć pod uwagę konkretny powód, dla którego kontakty zostały zwrócone.

Niepotwierdzony

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty, które nie potwierdziły swojej subskrypcji. Ten warunek dotyczy tylko kontaktów, które zapisały się, kiedy włączona była subskrypcja z potwierdzeniem.

CRM

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty zawarte w cyklu sprzedaży. Możesz zawęzić wyniki, aby wziąć pod uwagę konkretny cykl i etap.

Geolokalizacja

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie ich lokalizacji.

Scoring

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie ich wyniku. Możesz zawęzić wyszukiwanie na podstawie tego, czy mają przypisane punkty scoringowe. Możesz także określić wynik na podstawie zakresu.

Tagowanie

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie tego, czy mają przypisany określony tag.

Pola zgody

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie tego, czy przypisano im pole zgody.

E-commerce

Liczba zakupów

Wybierz ten warunek, aby wyszukać kontakty na podstawie liczby zakupów. Możesz zawęzić wyszukiwanie do zakupów ze wszystkich sklepów lub wybranego sklepu. Możesz również określić wyniki na podstawie zakresu.

Suma wydatków

Wybierz ten warunek, aby wyszukać kontakty na podstawie wydanej kwoty. Możesz zawęzić wyszukiwanie do zakupów ze wszystkich sklepów lub wybranego sklepu. Możesz również określić walutę.

Zakupiony produkt

Wybierz ten warunek, aby wyszukać kontakty na podstawie zakupionych produktów. Możesz zawęzić wyszukiwanie do produktów zakupionych we wszystkich sklepach lub w wybranym sklepie. Możesz również zawęzić wyszukiwanie do produktów z danej kategorii. Dodatkowo możesz wyświetlić kontakty, które sfinalizowały zakup przed określoną datą, po określonej dacie lub w określonym zakresie dat.

Zakupiona marka

Wybierz ten warunek, aby wyszukać kontakty na podstawie zakupionych produktów. Możesz zawęzić wyszukiwanie do produktów zakupionych we wszystkich sklepach lub w wybranym sklepie.

Porzucony koszyk

Wybierz ten warunek, aby wyszukać kontakty, które porzuciły koszyk. Porzucony koszyk to sytuacja, w której potencjalny klient dodaje produkty do koszyka, ale opuszcza Twoją stronę bez sfinalizowania zakupu. Możesz zawęzić wyszukiwanie na podstawie sklepu i daty.

Lejek konwersji

Historia zamówienia

Użyj tego warunku, aby znaleźć osoby, które:
– dokończyły transakcję
– nie dokończyły transakcji
– mają przypisany dowolny status transakcji

wyszukiwanie historia zamówień
Suma wydatków

Użyj tego warunku, aby znaleźć kontakty na podstawie wybranych kwot.

wyszukiwanie suma wydatków
Porzucone zamówienie

Użyj tego warunku, aby znaleźć kontakty, które porzuciły zamówienie.

wyszukiwanie porzucone zamówienie

Zdarzenia

Użyj tego warunku, aby wyszukać kontakty na podstawie zdarzenia. Możesz zawęzić wyszukiwanie na podstawie tego, czy zdarzenie miało miejsce, czy nie. Możesz także zawęzić te wyniki na podstawie zakresu czasowego.

Lead Magnet

Liczba pobrań

Wybierz ten warunek, aby wyszukiwać kontakty na podstawie liczby pobrań. Możesz określić wyniki na podstawie zakresu liczbowego.

Pobrano plik

Wybierz ten warunek, aby wyszukać kontakty na podstawie pobranego pliku. Możesz wybrać kategorię spośród guides, infographics i collaborations. Możesz także wybrać konkretny plik, który został pobrany lub nie oraz wybrać datę pobrania.

Źródło

Wybierz ten warunek, aby wyszukać kontakty na podstawie źródła pliku. Możesz wybierać między skopiowanymi lub tymi dodanymi przez Ciebie.