Czym są zwroty?

Począwszy od lutego 2024 r., Gmail i Yahoo wprowadzają nowe wymagania dotyczące uwierzytelniania, które wymagają użycia własnej domeny uwierzytelnionej DKIM ze wzmocnionym DMARC.

GetResponse zdecydowanie zaleca wszystkim nadawcom używanie jako pola nadawcy adresów e-mail z własnych domen wysyłających oraz skonfigurowanie zarówno DKIM, jak i DMARC.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych modyfikacji, zapoznaj się z naszym wpisem na blogu:
Zmiany w uwierzytelnianiu Gmaila i Yahoo: Wszystko, co musisz wiedzieć

Zwrot jest wiadomością, która wróciła do nadawcy, ponieważ z jakiegoś powodu nie mogła zostać dostarczona. Zwroty dzielą się na dwie podstawowe kategorie: zwroty twarde oraz zwroty miękkie.

 • Zwroty twarde są stałymi blokadami spowodowanymi tym, że dany adres email nie istnieje lub został usunięty bądź użytkownik zablokował Ciebie jako nadawcę. Takie adresy są automatycznie usuwane z listy kontaktów.
 • Zwroty miękkie to adresy email usunięte po wykryciu przez nas problemów z dostarczalnością. W takich wypadkach próbujemy dostarczyć kolejne wiadomości trzy razy w ciągu 32 dni (łącznie daje to cztery próby). Jeżeli wszystkie próby zakończą się niepowodzeniem, automatycznie usuniemy z listy adres, na który nie dostarczono wiadomości.

Jakie są najczęstsze powody zwrotów?

Kiedy email jest zwrócony do nadawcy, serwer mailingowy informuje o powodzie zwrotu:

 • Adres email nie istnieje – adres, do którego została wysłana wiadomość nie istnieje.
 • Zmiana użytkownika adresu – adres email został porzucony przez właściciela i przedstawiciel skrzynki pocztowej odnowił ten adres i sprawił, że jest on dostępny dla innych osób.
 • Pełna skrzynka odbiorcza – przedstawiciel skrzynki pocztowej nie może dostarczyć wiadomości, ponieważ skrzynka odbiorcy osiągnęła limit przechowywanych danych.
 • Skrzynka odbiorcza nie odpowiada – domena, do której staramy się dostarczyć wiadomość nie posiada responsywnego serwera mailingowego. Może to być spowodowane tymczasowym problemem z połączeniem, problemami z konfiguracją lub zaprzestaniem dostarczania usługi mailingowej na domenie.
 • Nieudane uwierzytelnienie DMARC – dostarczenie wiadomości zostało odrzucone w związku z polityką DMARC dla adresu email nadawcy. Upewnij się, że uwierzytelniłeś domenę, z której wysyłane są wiadomości poprawnym kluczem DKIM.
 • Problem z uwierzytelnieniem nadawcy – dostarczenie wiadomości zostało odrzucone z powodu błędnej konfiguracji DKIM lub uwierzytelnienia rekordu SPF.
 • Timeout skrzynki – dostarczyciel poczty odbiorcy nie może zaakceptować wiadomości z powodu przekroczenia czasu wysyłki lub słabej jakości połączenia. Dzieje się tak, kiedy próba dostarczenia wiadomości przekroczy akceptowalny czas na otrzymanie wiadomości.
 • Zablokowane treści – dostarczyciel poczty odbiorcy zablokował Twoją wiadomość w związku z treścią zawartą niej. Przykładowo, treść może zostać rozpoznana jako spam.
 • Odrzucony nadawca – wiadomość została odrzucona przez odbierający serwer w oparciu o złą reputację nadawcy wiadomości.
 • Blokada liczby wiadomości – wysyłka została odrzucona w związku z ograniczoną liczbą przychodzących wiadomości po stronie odbiorcy.
 • Blokada kanału ISP – wysyłka została odrzucona, ponieważ kanał wysyłający lub domena jest zablokowana przez konkretny serwer.
 • Globalna blokada – wysyłka została odrzucona, ponieważ kanał wysyłający lub domena jest na czarnej liście, która zawiera adresy mające zły wpływ na dostarczalność wielu odbiorców.
 • Zablokowany z innego powodu – wysyłka odrzucona z powodu problemów z reputacją natomiast komunikat jest zbyt ogólny, aby zakwalifikować się do którejś z powyższych kategorii.
 • Zwrot miękki – inny powód – tymczasowe niepowodzenie w dostarczeniu wysyłki, które nie może zostać zakwalifikowane do żadnej z powyższych kategorii.
 • Zwrot twardy – inny powód – permanentne odrzucenie wysyłki, które nie może zostać zakwalifikowane do żadnej z powyższych kategorii z powodu zbyt ogólnego komunikatu. Adresy email sklasyfikowane w ten sposób są usuwane z listy po 2 nieudanych próbach dostarczenia wysyłki w przeciągu 32 dni.

W jaki sposób mogę zobaczyć listę zwróconych adresów email?

Możesz znaleźć wszystkie twarde i miękkie zwroty i zobaczyć, które adresy email nie będą już otrzymywać od Ciebie wiadomości. Listę zwróconych adresów email możesz sprawdzić w zakładce Nieaktywne kontakty.

Jeśli wyślesz wiadomość do adresu email, który wygeneruje miękki zwrot 4 razy w ciągu 32 dni, ten adres email zostanie automatycznie usunięty z Twojej listy. Tylko wtedy zobaczysz ten adres email oznaczony jako miękki zwrot w zakładce Nieaktywne kontakty lub w Wyszukiwaniu Zaawansowanym.

Aby znaleźć zwroty w Nieaktywnych kontaktach:

 1. Przejdź do Pulpitu i wybierz menu Kontakty.
 2. Kliknij Wyszukiwanie.
 3. Pod Wszystkimi kontaktami kliknij Nieaktywne.
 4. Na stronie Nieaktywne kontakty wybierz zakładkę Zwrócony.

Gdzie mogę znaleźć statystyki zwrotów?

Raporty pokazują szczegółowe informacje na temat współczynnika odrzuceń oraz powodu, dla którego wiadomość została zwrócona.

 1. Przejdź do pulpitu i wybierz Raporty.
 1. Wybierz Email marketing, Autorespondery lub Wiadomości automation w zależności od typu wiadomości który chcesz sprawdzić.
 1. Na stronie Email marketing, Autorespondery lub Wiadomości automation wybierz powiązaną listę.
 1. Wybierz przedział czasowy.
 1. Wybierz jedną lub więcej wiadomości. Na tej samej stronie zobaczysz ogólną wydajność.

Aby sprawdzić, dlaczego konkretna wiadomość została zwrócona:

 1. Na stronie Email marketing, Autorespondery lub Wiadomości automation przejdź do sekcji Wysłane wiadomości i kliknij na nazwę wiadomości. Otworzą się szczegółowe statystki.
 2. Przejdź do zakładki Zwroty.
 3. Przewiń w dół do Przyczyny zwrotów.

Mój współczynnik zwrotów jest wysoki.

Jeśli widzisz zwiększony współczynnik zwrotów, wyślij zapytanie do naszego działu Dostarczalności w zakładce Moje zapytania.

Aby wysłać zapytanie do działu Dostarczalności:

 1. Kliknij przycisk Wyślij nową wiadomość.
 2. Wybierz dział Dostarczalności z rozwijanego menu Wybierz kategorię swojego pytania.
 3. Wpisz Temat i wypełnij pole Opisz swoją sprawę bardziej szczegółowo.
 4. Dołącz pliki, jeśli jest to konieczne.
 5. Kliknij przycisk Wyślij.