Czym jest DKIM i jak mogę go skonfigurować? Video

Napisy po polsku

Własny klucz DKIM nie jest wymagany do wysyłania wiadomości za pośrednictwem GetResponse. Nadal możesz wysyłać wiadomości z adresem nadawcy ze swojej domeny. Będą one wysyłane z kluczem DKIM GetResponse i w niektórych klientach pocztowych adres nadawcy będzie wyświetlany jako „przyklad@przyklad.com przez GetResponse-mail.com”

Skonfigurowanie klucza DKIM dla własnej domeny, może w dużym stopniu pobudzić komunikację marketingową z uwagi na fakt, że dzięki temu możesz uwierzytelnić swoje wiadomości przy pomocy własnej domeny.

Po pierwsze: ukryjesz odwołania do GetResponse w wysyłanych wiadomościach, które w innym wypadku są zawsze widoczne w Gmail i narzędziach Microsoft (Outlook.com i Microsoft Outlook) i wiadomość wyświetli tylko adres nadawcy.

Po drugie: będziesz budować własną reputację nadawcy dla tej domeny, co pozwoli Ci jeszcze bardziej podnieść wskaźnik dostarczalności.

Po trzecie: jeśli planujesz używać DMARC (albo już to robisz), skonfiguruj DKIM przed rozpoczęciem wysyłek za pośrednictwem GetResponse.

Zanim zaczniesz

Aby dodać własny klucz DKIM, będziesz potrzebować:

 • własnej domeny,
 • dostępu do panelu administracyjnego DNS,
 • klucza DKIM, dostarczonego przez GetResponse.

Jak wygenerować klucz DKIM?

Aby wygenerować klucz DKIM w koncie GetResponse, wykonaj następujące kroki:

 1. W koncie GetResponse kliknij ikonę profilu > Zarządzaj kontem >> Adresy email.
 2. Kliknij Uwierzytelnij obok nazwy domeny, dla której chcesz wygenerować klucz DKIM.
 1. Skopiuj TXT hosta i wartość z okienka:
  DKIM.

Jak dodać rekord DKIM do własnej domeny?

Ten proces może wyglądać inaczej w zależności od tego, gdzie dana domena jest hostowana.

Aby dodać rekord DKIM do swojej domeny, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do panelu sterowania domeny.
 2. W ustawieniach domeny odnajdź ustawienia DNS.
 3. Dodaj rekord TXT z odpowiednimi wartościami (nazwa, wartość, TTL).
 4. Zapisz zmiany.

W zależności od hosta domeny rozpropagowanie zmian może potrwać do 24 godzin. Polecamy, aby wysłać do siebie newsletter w celu sprawdzenia, czy klucz DKIM został poprawnie wprowadzony.

Jak dodać rekord DKIM w koncie GoDaddy?

Aby dodać rekord DKIM do swojej domeny, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta GoDaddy.
2. Kliknij przycisk DNS umieszczony obok nazwy domeny.

Konfiguracja DNS GoDaddy.

3. W zakładce Zarządzanie DNS, na dole sekcji Rekordy, kliknij Dodaj i wybierz TXT z rozwijalnego menu.
4. Ustaw wartości w następujący sposób:

Host – Wpisz nazwę hosta dla rekordu TXT. Na przykład: 61715esc._domainkey.
Wartość TXT – wpisz wartość, np. k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3ewEBAQUAA4GNADCBiQKWqQDtkQU+H1WYHOa2vAALdicfVGghHZULJ+
aTggBJ7upymm+SeSIhe+EhcKojOsDICGlydo9U5Ky/
gRZlpVJfd8c66Z7HHJ3j5vOOEg9CZvL36EULgteZEwHADZgEgU0CreDXnCz6x9oC3/
34+4d9PFyjhD70eamQeywuMeAUE7PksQIDAQAB
TTL (Time to Live) – pozostaw domyślną wartość.

Konfiguracja DKIM GoDaddy.

5. Kliknij przycisk Zapisz.

Najczęściej spotykane utrudnienia przy dodawaniu klucza DKIM

Rekord DKIM nie działa

Powodem jest niezgodność selektora. Upewnij się, że w nazwie selektora nie opuszczono ostatniego znaku (np. użycie „4e4a47e” zamiast poprawnego „4e4a47eb”).

Po dodaniu DKIM wiadomości trafiają do Spamu lub są odrzucane.

Wprowadzenie DMARC bez prawidłowo działających SPF i DKIM spowoduje dostarczanie wiadomości do folderu spam i/lub ich odrzucenie. Przetestuj domenę przy użyciu: //mxtoolbox.com/dmarc.aspx.
W przypadku gdy konfiguracja SPF i DKIM jest błędna, rekordy trzeba usunąć i dodać ponownie. SPF i DKIM musi zostać poprawnie skonfigurowany przed ustawieniem DMARC.

Tylko część rekordu DKIM została opublikowana

Może tak się zdarzyć, gdy dostawca usług hostingowych limituje znaki klucza do 128. Skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych lub administratorem domeny celem uzyskania pomocy w dodawaniu klucza.

Adres subdomeny jest powielony

W niektórych panelach hostingowych pierwsza kolumna powinna zawierać jedynie subdomenę. W takim przypadku konfiguracja tej kolumny powinna używać takiego formatowania jak na przykład “4a4b4c._domainkey”. W serwerach DNS tego typu, dodanie “4a4b4c._domainkey.testgetresponse.com” skutkuje dodaniem rekordu do podwojonej domeny, jak na przykład „4a4b4c._domainkey.testgetresponse.com.testgetresponse.com”.

DKIM działa w sposób przerywany

Upewnij się, że dana domena nie posiada więcej niż jednego serwera DNS. Możliwe, że jeden z serwerów DNS nie został poprawnie skonfigurowany. Sprawdź wszystkie serwery DNS, aby upewnić się, że wszystkie zostały skonfigurowane poprawnymi ustawieniami DKIM i SPF.