Jak dodać nowy adres i nazwę nadawcy moich wiadomości?

Począwszy od lutego 2024 r., Gmail i Yahoo wprowadzają nowe wymagania dotyczące uwierzytelniania, które wymagają użycia własnej domeny uwierzytelnionej DKIM ze wzmocnionym DMARC.

GetResponse zdecydowanie zaleca wszystkim nadawcom używanie jako pola nadawcy adresów e-mail z własnych domen wysyłających oraz skonfigurowanie zarówno DKIM, jak i DMARC.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych modyfikacji, zapoznaj się z naszym wpisem na blogu:
Zmiany w uwierzytelnianiu Gmaila i Yahoo: Wszystko, co musisz wiedzieć

Dodawanie nowego adresu nadawcy

Nowe pola nadawcy możesz dodać w sekcji Emaile i domeny pod Narzędzia. Ustaw dany adres jako Domyślne pole „Od”, aby konkretny adres automatycznie pojawiał się w polu Od w ustawieniach nowych wiadomości.

Dodawanie adresu email:

  1. Przejdź do zakładki Narzędzia >> Emaile i domeny i kliknij Dodaj email.
  2. Wpisz swoją nazwę (lub imię i nazwisko) oraz adres email w oknie, które pojawi się na ekranie. Kliknij Dodaj.
  3. Adres email zostanie dodany na listę jako Niepotwierdzony. Wiadomość potwierdzająca zostanie automatycznie wysłana na nowy adres. Kiedy potwierdzisz nowy adres, jego status zmieni się na Potwierdzony. Teraz możesz już używać tego adresu w polu nadawcy i do wiadomości potwierdzających.

Adres niepotwierdzony możesz usunąć lub ponownie wysłać wiadomość potwierdzającą. Skieruj kursor na menu Akcji (3 kropki po prawej stronie adresu email) i wybierz Usuń lub Wyślij prośbę ponownie.

Statusy adresów email nadawcy

Domena, której używasz może mieć wpływ na Twoją dostarczalność. Wskażemy Ci, które adresy email mogą powodować problemy z dostarczaniem wiadomości, na podstawie tego, czy dana domena przyjęła lub nie przyjęła politykę DMARC.

Możesz przeczytać dokładne informacje o statusach tutaj.

Edytowanie nazwy adresu email nadawcy

Domyślne adresy mailowe nadawcy nie mogą być edytowane. Aby edytować taki adres, przełącz swój domyślny adres nadawcy na inny, a następnie edytuj ten pierwotny.

  1. Przejdź do zakładki Narzędzia >> Emaile i domeny.
  2. Znajdź nazwę swojej domeny oraz adres nadawcy, który chcesz zmienić.
  3. Najedź kursorem na menu Akcji (trzy pionowe kropki) i kliknij Zmień nazwę.

4. W wyskakującym okienku wpisz nową nazwę i kliknij Zapisz.