Jak dodać nowy adres i nazwę nadawcy moich wiadomości?

Nowe pola nadawcy możesz dodać w zakładce Adres email pod Zarządzaj kontem. Ustaw dany adres jako Domyślne pole „Od”, aby konkretny adres automatycznie pojawiał się w polu Od w ustawieniach nowych wiadomości.

Dodawanie adresu email:

  1. Przejdź do zakładki Profil > Zarządzaj kontem > Adres email i kliknij Dodaj email.
  2. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres email w oknie, które pojawi się na ekranie. Kliknij Dodaj adres.
  3. Adres email zostanie dodany na listę jako Niepotwierdzony. Wiadomość potwierdzająca zostanie automatycznie wysłana na nowy adres. Kiedy potwierdzisz nowy adres, jego status zmieni się na Potwierdzony. Teraz możesz już używać tego adresu w polu nadawcy i do wiadomości potwierdzających.

Adres niepotwierdzony możesz usunąć lub ponownie wysłać wiadomość potwierdzającą. Skieruj kursor na menu Akcji i wybierz Usuń lub Wyślij ponownie wiadomość.

Dlaczego przy moim adresie email wyświetlone jest ostrzeżenie DMARC?

Domena, której używasz może mieć wpływ na Twoją dostarczalność. Powiemy Ci, które adresy email mogą powodować problemy z dostarczaniem wiadomości w związku z zastosowaniem protokołu uwierzytelniania DMARC. W zakładce Zarządzaj kontem > Adres email możesz zobaczyć takie statusy:

  • Ostrzeżenie DMARC

Właściciel tej domeny planuje wprowadzenie DMARC, a to wiąże się z problemami (w przyszłości).

  • Nie może być użyty

Właściciel domeny już wprowadził DMARC.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.