Czym jest „lista powiązana”?

Lista powiązana to lista, do której zostanie przydzielony wysyłany newsletter. Listę powiązaną ustawisz w pierwszym kroku tworzenia newslettera (zakładka „Ustawienia”). Dzięki temu będziesz wiedzieć, gdzie szukać statystyk dla konkretnych wiadomości. Oto główne obszary, w których przyda się znajomość list powiązanych:

  • W menu Zarządzaj newsletterami możesz wybrać listę i zobaczyć wszystkie powiązane z nią wiadomości.
  • W menu Statystyki możesz wybrać listę i sprawdzić statystyki dla wszystkich newsletterów z nią powiązanych.
  • W menu Szukaj kontaktów możesz wybrać listę i zobaczyć kontakty, które otworzyły powiązane z nią wiadomości lub kliknęły zawarte w nich linki. Na tej samej zasadzie możesz znaleźć kontakty, które nigdy (lub w określonym przedziale czasowym) nie otworzyły wybranych wiadomości lub nie kliknęły zawartych w nich linków.

Jak używać list powiązanych przy tworzeniu i wysyłce newslettera?

Dzięki listom powiązanym możesz jeszcze dokładniej planować kampanie marketingowe i upewnić się, że używasz stosownego rodzaju wiadomości dla właściwej grupy odbiorców. Tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania. Wszystko zależy od strategii marketingowej, którą chcesz zastosować do osiągnięcia założonych celów. Na początek przygotowaliśmy dla Ciebie trzy przykłady na to, jak możesz zarządzać listą i planować wysyłki wiadomości.

Przykład nr 1

Ten przykład pokazuje, kiedy warto powiązać newslettery z jedną konkretną listą. Załóżmy, że masz listę kontaktów przeznaczoną dla nowych klientów. Dla ułatwienia przyjmijmy, że nazwa tej listy to „nowi_klienci_przyklad”. Tworzysz w koncie serię newsletterów, które będziesz wysyłać klientom w formie lekcji na temat wykorzystania Twojego produktu do rozwoju ich firm. Treść newslettera będzie dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób znajdujących się na tej konkretnej liście.
Podczas tworzenia newslettera, dwukrotnie wybierzesz listę nowi_klienci_przyklad. Najpierw wybierzesz ją jako listę powiązaną (aby później w łatwy sposób znaleźć tę wiadomość). Później wybierzesz tę listę po raz drugi przy określaniu odbiorców wiadomości. Powód jest prosty – chcesz, aby wszystkie kontakty z tej listy otrzymały dany newsletter.

Przykład nr 2

Ten przykład pokazuje, kiedy warto powiązać newsletter z jedną listą i wysłać go do kontaktów z innej listy. Taki scenariusz pomoże Ci monitorować skuteczność Twoich newsletterów, optymalizować obraną strategię i reorganizować listę kontaktów.
Wyobraź sobie, że stworzyłeś listę kontaktów o nazwie przyklad_produkt_a. Wszystkie kontakty na tej liście otrzymują newslettery z kodami promocyjnymi na produkt A. Wiadomości te są powiązane z listą przyklad_produkt_a dla lepszej organizacji działań i sprawniejszego śledzenia skuteczności mailingów. Dodatkowo masz inną listę kontaktów dla osób, które zapisują się przez landing page dotyczący produktu B. Nazwijmy tę listę przyklad_produkt_b.
Chcesz sprawdzić, czy kontakty z listy przyklad_produkt_b mogą być zainteresowane także produktem A. Możemy też założyć, że te kontakty nigdy nie otworzyły Twoich newsletterów powiązanych z kampanią przyklad_produkt_b. W takim wypadku wysyłasz newsletter powiązany z listą przyklad_produkt_a do odbiorców, którzy znajdują się na liście przyklad_produkt_b.
Następnie warto sprawdzić, czy kontakty z listy przyklad_produkt_b lepiej zareagują na newslettery o produkcie A. Możesz skorzystać z zaawansowanego wyszukiwania, aby znaleźć osoby, które otworzyły ten newsletter lub kliknęły link z zawartym kodem promocyjnym. Jeśli osoby z listy przyklad_produkt_b zaczną klikać linki w newsletterach o produkcie A, to można założyć, że takie newslettery mają lepszy wskaźnik konwersji – w końcu zachęcają Twoje kontakty do wykonania pożądanego przez Ciebie działania. Posiadając taką informację, możesz zdecydować, czy chcesz skopiować lub przenieść kontakty z listy przyklad_produkt_b do listy przyklad_produkt_a, aby zacząć wysyłać bardziej adekwatną ofertę.
Wskazówka: możesz stworzyć cykl automation, który przeniesie lub skopiuje kontakty z jednej listy do drugiej na podstawie kliknięcia wybranego linku.

Przykład nr 3

Ten przykład zakłada wykorzystanie kilku list oraz jednego segmentu. Takie podejście może być skuteczne, jeśli nie chcesz tworzyć nowej listy lub przenosić kontaktów między listami, ale mimo to chcesz stworzyć do wysyłki newslettera grupę kontaktów z różnych list (dzięki temu unikniesz konieczności ręcznego wybierania pojedynczych odbiorców przy każdej wysyłce).
Załóżmy, że masz cztery listy kontaktów, do których wysyłasz newslettery powiązane z poszczególnymi listami. Obecnie planujesz organizację webinaru i powiązanie zaproszenia na webinar z jedną z tych list. Chcesz jednak zaprosić kontakty ze wszystkich czterech list, gdyż wiesz, że to będzie odpowiednie gremium do omówienia tematu webinaru. Dodatkowo myślisz też o zidentyfikowaniu grupy kontaktów, które mogą być zainteresowane Twoim następnym projektem. Ostatecznie do grona odbiorców wybierzesz kontakty ze wszystkich czterech list.
Po webinarze możesz wykorzystać zaawansowane wyszukiwanie, aby znaleźć kontakty, które wzięły udział w spotkaniu online. Potem możesz zapisać kryteria wyszukiwania jako segment. Kiedy zdecydujesz się nawiązać z tymi osobami kontakt i opowiedzieć o nowym projekcie, powiąż wiadomość z wybraną na początku listą (dzięki temu łatwiej ją później znajdziesz). Następnie jako grupę odbiorców wiadomości wybierz zapisany wcześniej segment. Dzięki temu na pewno dotrzesz do osób, które już wcześniej wyraziły zainteresowanie Twoją marką. Wskaźniki kliknięć i otwarć będą dzięki temu wyższe. Dodatkowo obniżysz ryzyko oznaczenia wiadomości jako spam i tym samym zwiększysz jej dostarczalność.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.