Co to jest autoresponder?

Autorespondery to wiadomości, które są wysyłane automatycznie. Dzięki nim zautomatyzujesz swoje kampanie marketingowe i poprowadzisz indywidualną komunikację z odbiorcami.

Autorespondery są wysyłane jako seria w określonych odstępach czasowych, począwszy od dnia, w którym dany kontakt zapisze się na Twoją listę (np. dzień 0, 3, 7, 14). Zatem jest to przydatny sposób na automatyczne wysyłanie wiadomości do osób, które zapisują się na listę kontaktów. Gdy tworzysz cykl autoresponderów, zawarte w nim wiadomości będą wysłane do subskrybentów w konkretnym dniu od momentu dołączenia na listę.

Funkcja autoresponderów pozwala tworzyć autorespondery i zarządzać nimi. Wykorzystaj ją do:

  • dodania autorespondera do cyklu autoresponderów – w tym celu możesz stworzyć nowy autoresponder lub wykorzystać utworzone wcześniej newslettery, wersje robocze lub inne autorespondery,
  • zarządzania autoresponderami – z poziomu widoku kalendarza lub listy autoresponderów,
  • przenoszenia wiadomości na inne dni w cyklu autoresponderów,
  • wstrzymywania wysyłki wiadomości w konkretne dni tygodnia,
  • planowania godziny wysyłki autoresponderów przy uwzględnieniu różnych stref czasowych,
  • dodawania kontaktów do cyklu autoresponderów lub przenoszenia ich do innych cykli.

Możesz zobaczyć podgląd autorespondera, edytować go lub zduplikować, sprawdzić jego status i statystyki, a także sprawdzić liczbę kontaktów znajdujących się w konkretnym dniu cyklu.