Czym jest segment i jak mogę go stworzyć?

Segment to zawierający unikalną nazwę zestaw warunków, według którego możesz wyszukiwać konkretne grupy kontaktów.
Segmentacja pozwala na stworzenie precyzyjnych grup warunków wyszukiwania. Segmenty są dynamiczne, więc nie musisz ręcznie dodawać nowych kontaktów do utworzonych segmentów. Jeżeli dany kontakt spełnia określone warunki, to zostanie uwzględniony w segmencie.

Jak stworzyć segment?

  1. Stworzenie segmentu wymaga przede wszystkim wybrania odpowiadających Ci warunków.
  2. Przejdź do zakładki Kontakty > Wyszukiwanie > Wyszukiwanie zaawansowane i zacznij dodawać warunki lub grupy warunków.
  3. Po ustaleniu warunków kliknij opcję Zapisz jako segment. Dzięki temu otworzysz nowe okienko.
  4. Wprowadź nazwę segmentu i kliknij przycisk Zapisz.

Gdzie znaleźć zapisane segmenty?

Jeżeli chcesz sprawdzić lub edytować utworzone segmenty, kliknij opcję Segmenty w zakładce Kontakty. Kliknij ikonę Akcji (pionowy wielokropek), aby edytować, kopiować lub usuwać istniejące segmenty.

Co mogę zrobić z segmentami?

Segmenty można wykorzystywać na wiele sposobów. Na poniższej liście znajdziesz kilka przykładów na wykorzystanie utworzonych segmentów:

  • Zarządzanie bazą adresową – przejdź do menu Kontakty > Segmenty, aby znaleźć swoje segmenty. Możesz sprawdzić, kto znajduje się w tak utworzonych segmentach, sprawdzać szczegóły tych kontaktów lub je edytować. Możesz także wyeksportować dane dotyczące swoich subskrybentów.
  • Wysyłanie newsletterów do konkretnych grup odbiorców. Możesz wysyłać dostosowane do danej grupy odbiorców wiadomości na podstawie np. przypisanych subskrybentom pól dodatkowych, tagów lub scoringu. Dzięki temu wyślesz stosowne wiadomości zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Twoich klientów.
  • Wyłączanie grup odbiorców z wysyłek wiadomości. Wyobraź sobie sytuację, w której różne grupy osób w ramach jednej Twojej listy lubią otrzymywać wiadomości o zróżnicowanych treściach (mniej tekstu, więcej obrazów lub na odwrót) lub chcą otrzymywać te same treści, lecz w różnych odstępach czasowych. Dla takich subskrybentów możesz tworzyć dowolną ilość segmentów. W czwartym kroku tworzenia newslettera („Odbiorcy”) możesz wyłączyć z danej wysyłki segment, który zawiera grupy subskrybentów spełniających określone przez Ciebie kryteria. Dzięki temu prowadzona przez Ciebie komunikacja będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań Twoich subskrybentów. Umożliwi Ci to również wysyłanie różnych wiadomości w ramach tej samej listy.