Subskrypcja z potwierdzeniem

(ang. Confirmed opt-in) Model zapisu do listy subskrybentów, który wymaga potwierdzenia wyrażonej wcześniej przez subskrybenta zgody. Na podany przez subskrybenta adres email wysyłana jest wiadomość zawierająca link potwierdzający. Podany adres email zostanie dodany do listy subskrybentów dopiero po kliknięciu w unikalny link. Jest to dodatkowe zabezpieczenie weryfikujące, że do listy subskrybentów został zapisany faktycznie właściciel podanego adresu email.