Prosta wiadomość powitalna

Możesz wysłać jedną wiadomość powitalną po tym, gdy kontakt zapisze się na Twoją listę przez szablon Prosty cykl powitalny. Ten cykl przydaje się, gdy chcesz potwierdzić zapis swoich kontaktów, powitać je na liście i wysłać im dodatkowe informacje, które są związane z zapisaniem się na Twoją listę.

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Powitanie
Liczba elementów w szablonie: 2
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 1

Aby dokończyć konfigurację tego szablonu, potrzebujesz wiadomość automation lub wiadomość, której można użyć jako wiadomość automation.

Konfiguracja szablonu

Jeśli jakiś element jest wyszarzony, oznacza to, że musisz ustawić jego szczegóły. Kliknij ten element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.

  1. Warunek Zapisany przez domyślnie sprawdza dowolną listę i dowolną metodę. Możesz zmienić te ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb. Skorzystaj z rozwijalnych menu w zakładce szczegóły, aby doprecyzować listę i metodę zapisu.
  2. Użyj rozwijalnych menu w elemencie Wyślij wiadomość, aby wybrać swoją wiadomość powitalną.
  3. Kliknij w prawym górnym rogu ekranu przycisk Zapisz i publikuj, gdy skończysz już ustawiać cały szablon lub wybierz opcję Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz później dokończyć konfigurację tego szablonu (taki cykl będzie miał status „robocze” na stronie Zarządzaj cyklami).

Powiązane linki