Wiadomość powitalna zależna od udzielonych zgód

Szablon Wiadomość powitalna zależna od udzielonych zgód pozwala Ci na wysyłanie spersonalizowanych wiadomości powitanych do kontaktów w oparciu o udzielone zgody. Ten szablon jest przydatny, kiedy chcesz potwierdzić, że subskrypcja zakończyła się sukcesem, powitać kontakty w Twojej liście i dostarczyć im jakichkolwiek innych ważnych informacji w oparciu o status ich zgód.

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Powitanie
Elementy w szablonie: 4
Minimalna liczba elementów do konfiguracji: 3

Oto, co będzie Ci potrzebne, aby skonfigurować elementy oraz opublikować szablon jako cykl:

  • 2 wiadomości automation lub wiadomości, które mogą zostać przekonwertowane na wiadomości automation
  • Pole zgody, które może zostać użyte w filtrze Status zgody

Konfiguracja szablonu

Jeśli element jest wyszarzony, oznacza to, że musisz ustawić jego szczegóły. Kliknięcie na element otwiera jego Szczegóły.

  1. Warunek Zapisany przez może zostać zastosowany w przypadku każdej listy oraz metody. Aby zmodyfikować jego ustawienia, przejdź do zakładki Szczegóły w tym elemencie. Użyj rozwijanego menu, aby zawęzić warunek do konkretnej listy lub metody.
  2. Dla Statusu zgody wybierz Pole zgody. Kontakty, które wyraziły w tym polu zgodę pójdą pozytywną (zieloną) ścieżką. Osoby, które nie wyraziły zgody pójdą negatywną (czerwoną) ścieżką.
  3. Dla każdej akcji Wyślij wiadomość użyj rozwijanego menu, aby wybrać wiadomość, którą chcesz użyć.
  4. Kliknij Zapisz i opublikuj, kiedy skończysz konfigurować szablon lub Wyjdź jeśli chcesz dokończyć edycję szablonu później (pojawi się on jako kopia robocza w zakładce Cykle automation).

Powiązane linki