Jak korzystać z filtru Status zgody?

Filtr Status zgody pozwala oddzielić kontakty, które udzieliły konkretnej zgody od tych, które tej zgody nie wyraziły. Dzięki temu możesz zaplanować różne ścieżki działań dla Twoich kontaktów w oparciu o status ich zgody RODO. Możesz na przykład wysyłać kontaktom różne wiadomości, przenieść jedną grupę do innego cyklu automation, otagować ją lub przenieść do innej listy.

Aby skorzystać z tego warunku, musisz najpierw stworzyć przynajmniej jedno pole RODO. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, przejdź do artykułu Jak tworzyć pola zgody i jak z nich korzystać?

Filtr ma dwa punkty wyjściowe – „jeśli tak” (zieloną ścieżkę pozytywną) oraz „jeśli nie” (czerwoną ścieżkę negatywną). Kontakty, które wyraziły zgodę i znajdują się w tym cyklu, przejdą ścieżką pozytywną. Osoby, które nie wyraziły zgody, przejdą przez negatywną ścieżkę elementu (będą to zarówno kontakty, które nigdy nie wyraziły zgody, jak i te, które ją cofnęły).

Konfiguracja filtru Status zgody

  1. Przenieś element do obszaru roboczego.
  2. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.
  3. Wybierz pole zgody, w którym chcesz sprawdzać status zgody.

I to by było na tyle. Właśnie udało Ci się ustawić filtr Status zgody. Upewnij się, że podłączyłeś go do poprzedniego i kolejnego elementu w cyklu, zanim spróbujesz zapisać i opublikować cykl automation.