Jak działa warunek Zaktualizowano status zgody?

Warunek Zaktualizowano status zgody pozwala na wykonywanie automatycznych czynności na podstawie tego, czy kontakt wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych lub wycofał uprzednio udzieloną zgodę. Ten warunek pomaga zachować zgodność z RODO i innymi rozporządzeniami o przetwarzanie danych. 

Warunek posiada ścieżkę pozytywną “tak” (zielona) i negatywną “nie” (czerwona). Kontakty przejdą ścieżką pozytywną, jeśli status ich zgody na przetwarzanie danych ulegnie zmianie. Jeśli status pozostanie bez zmiany, przejdą do dalszej części cyklu ścieżką negatywną.

Uwaga: Gdy użyjesz tego warunku, jako początkowego elementu cyklu, połącz go tylko z pozytywną ścieżką “tak“. Tylko kontakty, które zmieniły uprzednio udzieloną zgodę zostaną uwzględnione w tym elemencie. Negatywna ścieżka nie wywoła żadnego działania.

Element ten można wykorzystać na początku cyklu lub w innym dowolnym momencie, gdy konieczne jest podjęcie decyzji na podstawie statusu zgody.

warunek Zaktualizowano status zgody

Warunek ten pozwala automatycznie segmentować kontakty. Dzięki niemu będziesz mieć pewność, że kontakty, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Ciebie wiadomości, będą uwzględnione w wysyłkach. Przy użyciu tego warunku usuniesz kontakty, które wycofały swoją zgodę.

Warunek śledzi tylko status zgody istniejących kontaktów. Nie zostanie aktywowany w przypadku osób, które wyrażają zgodę podczas zapisu na listę. Jeśli chcesz śledzić zgody nowo zapisanych kontaktów, użyj szablonu o nazwie  Wiadomość powitalna zależna od udzielonych zgód.

Aby ten warunek zadział:

Konfiguracja warunku:

  1. Przeciągnij element Zaktualizowano status zgody na obszar roboczy.
  2. Kliknij element, aby otworzyć zakładkę Szczegóły, gdzie skonfigurujesz warunek.
  3. Rozwiń menu i wybierz, które zgody chcesz śledzić: wyrażone czy wycofane.
Zgoda wyrażona lub wycofana
  1. Z rozwijalnego menu wybierz Pole zgody, które chcesz śledzić. 
  1. Wybierz listę, w której chcesz śledzić aktualizację zgody. Możesz śledzić zmiany dotyczące zgody w dowolnej lub określonej liście.
  2. (Opcjonalnie) Uruchom opcję powtarzaj wielokrotnie.
  3. (Opcjonalnie) Uruchom opcję Uwzględnij kontakty, które spełniły ten warunek przed rozpoczęciem cyklu.
  4. Wybierz ustawienie czasu kiedy można uznać, że warunek nie został spełniony. Po tym czasie system uzna, że warunek nie został spełniony i przesunie kontakt dalej w cyklu.
  5. Jeśli jest to warunek początkowy cyklu, wybierz opcję Nigdy.

Tylko subskrybenci mogą zmienić status udzielonej zgody. Mogą to zrobić, klikając link w stopce wiadomości z napisem Anulować subskrypcję. Gdy kontakt zmieni status zgody, uruchomi warunek w cyklu.

Stopka wiadomości

Warunek Zaktualizowano status zgody domyślnie czeka, aż kontakty zmienią status zgody, aby rozpocząć cykl. Działa tylko dla tych kontaktów, które zmienią status zgody po uruchomieniu cyklu.

Aby uruchomić cykl dla kontaktów w oparciu o ich aktualny status zgody, uruchom opcję Uwzględnij kontakty, które spełniły ten warunek przed rozpoczęciem cyklu.

Ta opcja zadziała:
– tylko dla elementów rozpoczynających cykl. Warunek Zaktualizowano status zgody doda do cyklu kontakty, z określonym statusem zgody, gdy zostanie użyty na początku cyklu.
– tylko raz dla tego elementu.

Uwzględnij kontakty, które spełniły ten warunek przed rozpoczęciem cyklu