Jak działa warunek Zmieniono pole dodatkowe?

Warunek Zmieniono pole dodatkowe uruchamia akcję, gdy Ty lub Twój kontakt uaktualniacie wybrane pole dodatkowe. Warunek działa przy użyciu wbudowanych pól dodatkowych, jak również tych zdefiniowanych przez użytkownika. Możesz użyć pól dodatkowych w formatach takich jak: pojedynczy wybór, wielokrotny wybór oraz tekst.

Zmieniono pole dodatkowe.

Ten warunek posiada pozytywną (zielona) i negatywną (czerwona) ścieżkę. Jeśli pole dodatkowe przypisane do kontaktów zostanie zmienione, te kontakty przejdą pozytywną ścieżką do kolejnego elementu cyklu. Kontakty, których pole dodatkowe pozostanie takie samo, przejdą ścieżką negatywną do elementu połączonego z warunkiem przy użyciu czerwonego łącznika.

Uwaga: gdy używasz warunku Zmieniono pole dodatkowe jako początek cyklu, połącz kolejny element tylko z pozytywną ścieżką. Tylko kontakty, których pole dodatkowe zostanie zmienione mogą być dodane do cyklu, więc negatywna ścieżka nie wywoła żadnej akcji.

Uwaga: warunek Zmieniono pole dodatkowe uruchamia również akcję, kiedy pole dodatkowe zostanie przypisane do istniejącego kontaktu, który wcześniej nie posiadał tego pola.

Jeśli kontakt dołączy do listy z już przypisanym polem dodatkowym (pole dodatkowe zostało przypisane w momencie zapisu), nie spowoduje to wywołania akcji przez warunek Zmieniono pole dodatkowe.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli chcesz stworzyć nowe pole dodatkowe, możesz to zrobić w zakładce Kontakty > Pola dodatkowe > Dodaj pole dodatkowe. Nie ma możliwości dodania nowego pola dodatkowego w zakładce Automation.

Jak skonfigurować warunek?

Aby skonfigurować warunek:

 1. Przeciągnij i upuść warunek do obszaru roboczego.
 2. Przejdź do zakładki Szczegóły.
 3. Wybierz pole dodatkowe z rozwijalnego menu. Gdy to zrobisz, zobaczysz dwie opcje do wyboru:
  • – wybierz Dowolna wartość, gdy ważny dla Ciebie jest sam fakt zmiany pola, nie to jak się zmieniło. Warunek uruchomi kolejną akcję, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana pola dodatkowego,
  • – wybierz Konkretna wartość, jeśli chcesz, aby warunek wywołał akcję, tylko gdy nastąpi określona zmiana pola dodatkowego. Gdy wybierzesz tę opcję, dodatkowo musisz Wybrać akcję z rozwijalnego menu i Wprowadzić wartość.

Akcja i wartość zależy od Konkretnej wartości, która została wybrana. Każde rozwijalne menu zawiera wskazówki, które pomagają w konfiguracji.

Przykład 1

Szczegóły warunku mogą zostać ściśle określone. Tutaj warunek wywołuje akcję, gdy kontakty zaktualizują swoje miasto widniejące w informacjach kontaktowych na Warszawę.

Pole dodatkowe city Warszawa.

Możesz również szerzej określić szczegóły warunku. W tym przypadku warunek wywołuje akcję, gdy kontakty zaktualizują swoje informacje kontaktowe do nazwy miasta, która kończy się na wa.

Pole dodatkowe city kończy się na wa.

Tym sposobem możesz dotrzeć do kontaktów, które przeniosły się do miasta, którego nazwa kończy się na wa.

Przykład 2

Jeśli wybierzesz pole dodatkowe oparte na dacie, masz do dyspozycji trzy opcje: jest przed, jest po oraz do. Wybierz opcję, która pozwoli Ci dotrzeć do właściwej grupy osób przy użyciu wiadomości w określonym czasie lub innej akcji.

Zmienione pole dodatkowe data.

Aby dokończyć konfigurację:

 1. Wybierz czas, po którym założymy, że warunek nie został spełniony.
 2. (Opcjonalnie) Możesz włączyć opcję, aby warunek powtarzany był wielokrotnie.

Jak zmieniać pola dodatkowe, aby warunek zadziałał?

Jest kilka możliwości zmiany pól dodatkowych przez Ciebie lub Twoje kontakty:

 • pola dodatkowe kontaktów mogą zostać zmienione w innym cyklu,
 • możesz ręcznie uaktualnić wartości pól dodatkowych w zakładce Wyszukiwanie kontaktów,
 • kontakty mogą samodzielnie zmienić pola dodatkowe, gdy klikną link „zmień swoje dane” w newsletterze i uaktualnią swoje dane kontaktowe,
 • podczas importu kontaktów możesz uaktualnić dodatkowe pola dla kontaktów, które uprzednio dodałeś do Listy kontaktów.

Warunek Zmieniono pole dodatkowe nie zadziała dla kontaktów, które otrzymały dane pole dodatkowe, zanim cykl został opublikowany, lub zanim dotarły do tego warunku w cyklu.

Czy można uruchomić cykl automation w oparciu o pole dodatkowe, które jest już przypisane do kontaktów?

Domyślnie warunek Zmieniono pole dodatkowe oczekuje, aż określone pola dodatkowe zostanie przypisane do kontaktu, aby uruchomić cykl. Więc zadziała tylko dla kontaktów, którym zostanie przypisana wartość określona w Szczegółach warunku po tym jak cykl się rozpocznie.

Aby uruchomić cykl dla kontaktów na podstawie pól dodatkowych już przypisanych do kontaktów, przełącz opcję Uwzględnij kontakty, które posiadały to pole dodatkowe przed rozpoczęciem cyklu, na pozycję ON.

Ta opcja zadziała:

 • tylko dla warunków rozpoczynających cykl. Zmieniono pole dodatkowe dodaje kontakty z określonym polem dodatkowym, tylko na początku cyklu,
 • tylko jeden raz dla tego elementu.

Aby skonfigurować warunek:

 1. Dodaj element do pola roboczego.
 2. Przejdź do zakładki Szczegóły.
 3. Wybierz pole dodatkowe z rozwijalnego menu. Gdy już to zrobisz, zobaczysz dwie opcje do wyboru:
  • wybierz Dowolną wartość, gdy ważny jest tylko fakt zmiany pola, a nie to jak się ono zmieniło. Warunek uruchomi kolejną akcję, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana pola dodatkowego,
  • wybierz Konkretną wartość, jeśli chcesz, aby warunek wywołał akcję, tylko gdy nastąpi określona zmiana pola dodatkowego. Gdy wybierzesz tę opcję, dodatkowo musisz Wybrać akcję z rozwijalnego menu i Wprowadzić wartość.

    

   Zmieniono pole dodatkowe.
 4. (Opcjonalnie) Ustaw, aby warunek był powtarzany wielokrotnie.
 5. (Opcjonalnie) Włącz Uwzględnij kontakty, które posiadały to pole dodatkowe przed rozpoczęciem cyklu. Upewnij się, że włączasz tę opcję w warunku rozpoczynającym cykl.

   

  Uwzględnij kontakty, które posiadały to pole dodatkowe przed rozpczęciem cyklu.