Jak działa warunek Wyjątkowa okazja?

Warunek Wyjątkowa okazja pozwoli Ci budować cykle automation, które będą reagować na coroczne wydarzenia w oparciu o pole dodatkowe przypisane do kontaktu. Te pola dodatkowe to birthday — wbudowane pole dodatkowe — lub jakiekolwiek pole dodatkowe w formacie data zdefiniowane przez użytkownika. Mogą to być na przykład zapis na listę lub rocznica.

Możesz użyć tego elementu do:

 • osiągnięcia ukierunkowanej i spersonalizowanej komunikacji ze swoimi kontaktami natychmiast, przed lub po ważnej dacie, którą wybierzesz w szczegółach tego warunku,
 • wysyłać wiadomości co roku (w oparciu o miesiąc i dzień określony w polu dodatkowym),
 • kontaktować się z nimi przed, po lub konkretnego dnia (w oparciu o dzień, miesiąc i rok określony w polu dodatkowym).

Wszystkie kontakty, które spełnią kryteria określone w szczegółach warunku Wyjątkowa okazja, przejdą do elementu w cyklu w godzinach pomiędzy północą a 1 rano, swojego lokalnego czasu.

Uwaga: gdy kopiujesz kontakty do różnych list, kopiujesz również ich pola dodatkowe. Z uwagi na fakt, że ten warunek opiera się na wartości pola dodatkowego, każdy kontakt w danej liście zostanie potraktowany jako indywidualny odbiorca.

Jak skonfigurować warunek Wyjątkowa okazja?

Zanim zaczniesz

Jeśli wcześniej nie tworzyłeś pola dodatkowego typu data, będziesz miał do dyspozycji tylko pole birthday w szczegółach warunku. Jeśli chcesz użyć innego pola, najpierw stwórz je przy pomocy tej instrukcji.

Konfiguracja warunku Wyjątkowa okazja

 1. Przejdź do Automation >> Stwórz cykl.
 2. Przeciągnij i upuść element Wyjątkowa okazja do obszaru roboczego. Następnie kliknij element lub wybierz zakładkę Szczegóły, aby skonfigurować warunek.
  Wyjątkowa okazja.
 3. Z menu rozwijalnego wybierz wydarzenie, które chcesz śledzić. Gdy je wybierzesz, uzyskasz dostęp do kolejnego menu rozwijalnego.
 4. Z tej listy wybierz, kiedy chcesz wykonać kolejną akcję:
  • Natychmiast — pozwoli, aby kontakt przeszedł do kolejnego elementu w dzień określony w polu dodatkowym,
  • Przed — pozwoli, aby kontakt przeszedł do kolejnego elementu przed datą określoną w ich polu dodatkowym. Gdy wybierzesz tę opcję, poprosimy Cię o sprecyzowanie, w jakim czasie chcesz uruchomić kolejny krok. Aby to zrobić, wpisz liczbę dni lub godzin. Ustawienie domyślne to 1 dzień. Minimalna wartość to O, a maksymalna to 365.
  • Po — pozwoli, aby kontakt przeszedł do kolejnego elementu po dacie określonej w ich polu dodatkowym. Określ liczbę dni, przez które kontakt ma pozostać w danym elemencie, zanim zostanie przeniesiony do kolejnego. Ustawienie domyślne to 1 dzień. Minimalna wartość to O, a maksymalna to 365.
 5. Wybierz jak często chcesz inicjować kolejny krok:
  • jeśli chcesz, aby to było jednorazowa okazja, wybierz opcję Tylko w konkretny dzień określony w polu dodatkowym,
  • jeśli chcesz powtarzać wydarzenie co rok, wybierz opcję Co roku.
   Określ częstotliwość.
 6. Włącz opcję wielokrotnego powtarzania, jeśli w kroku 5 wybrałeś Co roku. Uruchomienie tej opcji pozwoli na to, żeby kontakt przeszedł przez ten warunek każdego roku. W przypadku jednej okazji nie trzeba wybierać tego wariantu.
  Powtarzaj wielokrotnie.