Wiadomość urodzinowa

Szablon wiadomości urodzinowej pozwala składać kontaktom życzenia urodzinowe i wysyłać im oferty specjalne. To dobra metoda budowania lojalności wśród kontaktów. Możesz zdecydować, czy chcesz, by Twoje kontakty otrzymywały taką wiadomość przed, po lub w trakcie daty wydarzenia specjalnego (takiego jak urodziny).

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Webinary i wydarzenia
Liczba elementów w szablonie: 4
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 3

Co jest potrzebne do skonfigurowania wszystkich elementów i opublikowania szablonu w formie cyklu automation:

  • 2 wiadomości automation lub inne wiadomości (również wersje robocze), których można użyć jako wiadomości automation,
  • daty urodzin Twoich kontaktów zapisane w polu dodatkowym.

Konfiguracja szablonu

Wszystkie wyszarzone elementy muszą zostać skonfigurowane. Warunek Link kliknięty jest domyślnie ustawiony tak, by szukać dowolnego linku w dowolnym newsletterze. Możesz zmienić te ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.

Przygotowanie wydarzenia inicjującego

  1. Przejdź do warunku Wyjątkowa okazja i wybierz pole dodatkowe, które ma zainicjować cykl automation. Domyślnie możesz wybrać datę subskrypcji lub datę urodzenia. Jeśli masz utworzone w koncie pola dodatkowe oparte o datę, również możesz je wybrać w tym szablonie.
  2. Zdecyduj, czy wiadomość urodzinowa powinna zostać wysłana przed, po lub w trakcie daty określonej w polu dodatkowym.

Zakończenie

  1. Użyj rozwijalnych menu w każdym elemencie akcji Wyślij wiadomość, aby wybrać wiadomość, której chcesz użyć.
  2. Użyj rozwijalnych menu w warunku Link kliknięty, aby wybrać wiadomość urodzinową i zawarty w niej link.
  3. W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Zapisz i publikuj, gdy skończysz już ustawiać cały szablon lub wybierz opcję Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz później dokończyć konfigurację tego szablonu (taki cykl będzie miał status „robocze” na stronie **Zarządzaj cyklami”).

Powiązane linki