Zgodność

(w odniesieniu do uwierzytelniania wiadomości) W przypadku ścisłej zgodności, domena użyta do uwierzytelniania SPF lub DKIM musi dokładnie pokrywać się z domeną w adresie nadawcy wiadomości. Na przykład, jeśli domena SPF lub DKIM to cs.getresponse.com, domeną w adresie nadawcy musi również być cs.getresponse.com. Podobnie, jeśli domena SPF lub DKIM to getresponse.com, domeną w adresie nadawcy musi również być dokładnie getresponse.com.

W przypadku swobodnej zgodności, domena wykorzystana do uwierzytelniania SPF lub DKIM musi zaledwie pokrywać się z domeną ogranizacji użytej w adresie nadawcy. Na przykład, jeśli domena SPF lub DKIM to cs.getresponse.com, domeną w adresie nadawcy może być getresponse.com lub jakakolwiek subdomena getresponse.com.