Potwierdzenie zakupu zależne od udzielonych zgód

Możesz wysyłać spersonalizowane wiadomości po dokonanym zakupie do swoich klientów w oparciu o udzielone zgody korzystając z szablonu Potwierdzenie zakupu zależne od udzielonych zgód. Skorzystaj z niego, aby stworzyć cykl, który:

 • uaktywnia się, kiedy klient dokonuje zakupu
 • filtruje klientów w oparciu o ich geolokalizację, aby zidentyfikować klientów z UE
 • filtruje klientów w oparciu o status udzielonych zgód, aby oddzielić klientów, którzy udzielili zgody od tych, którzy tego nie zrobili.

Szczegóły szablonu

Kategoria: Po zakupie
Liczba elementów w szablonie: 5
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 5

Oto, co będzie Ci potrzebne, aby skonfigurować elementy i opublikować szablon jako cykl:

 • 2 wiadomości automation lub wiadomości, których można użyć jako wiadomości automation
 • Pole zgody, które może zostać użyte w filtrze Status zgody
 • Opcjonalnie możesz stworzyć segment bazujący na geolokalizacji, aby potem użyć go w filtrze Segment dynamiczny. Pozwoli Ci to na stworzenie segmentu składającego się z więcej niż 8 warunków opierających się na krajach, w których zlokalizowani są Twoi subskrybenci.

Konfigurowanie szablonu

Wszystkie zaznaczone na szaro elementy muszą zostać skonfigurowane.  Kliknięcie elementu otwiera jego Szczegóły.

 1. Skonfiguruj element Zrealizowany zakup, aby śledzić, czy Twoje kontakty dokończyły zakup. Aby to zrobić, kliknij ten element, aby otworzyć jego Szczegóły. Kolejny krok zależy od metody integracji, którą wybierzesz:

Dla integracji poprzez JavaScript kliknij Pobierz Web Connect. Skopiuj kod do schowka, następnie możesz zamknąć okno (w tym momencie warto go zapisać w jakimś tymczasowym dokumencie tekstowym na wypadek kopiowania czegokolwiek innego do schowka). W zakładce Szczegóły wpisz URL strony z podziękowaniem, która otwiera się po dokonaniu zakupu. Uwaga: gdy już skończysz konfigurować ten szablon, musisz wkleić skopiowany kod do systemu zarządzania Twoją stroną lub umieścić go bezpośrednio w kodzie źródłowym strony.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji kodu śledzącego, przejdź do artykułu Jak dodać kod śledzący JavaScript do swojej strony?

 • Dla integracji poprzez API zamknij okno i wybierz API jako metodę integracji. Następnie skorzystaj z rozwijanego menu, aby sprecyzować zakup, który chcesz śledzić.
 1. Aby skonfigurować filtr Segment dynamiczny, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:
 • użyć istniejącego segmentu,
 • stworzyć nowy segment w oparciu o lokalizację (do 8 warunków w segmencie).
 1. Dla filtra Status zgody wybierz pole zgody. Kontakty, które udzieliły zgody pójdą pozytywną (zieloną) ścieżką. Te, które nie udzieliły zgody pójdą negatywną (czerwoną) ścieżką.
 1. Skonfiguruj akcję Wyślij wiadomość. Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać z rozwijanego menu:
 • wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać do kontaktów, które udzieliły zgody wymaganej przez RODO. Klienci, którzy są spoza UE również mogą otrzymać tę wiadomość.
 • wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać do kontaktów które nie udzieliły zgody.
 1. Kliknij Zapisz i opublikuj, kiedy skończysz konfigurować szablon lub Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz dokończyć edycję szablonu później (pojawi się on jako kopia robocza w zakładce Cykle automation).

Powiązane cykle:

Wiadomość powitalna zależna od udzielonych zgód

Powiązane linki: