Jak używać pól dodatkowych w Marketing Automation?

Pola dodatkowe w Marketing Automation działają na tej samej zasadzie co w ustawieniach kontaktów. Przy użyciu cyklu automation możesz przypisać lub usunąć pole dodatkowe ze szczegółów kontaktu. Ta akcja działa tak samo jak inne elementy cyklu tego typu.

Przypisz pole dodatkowe.

Po dodaniu do cyklu akcji Pole dodatkowe zdecyduj, czy chcesz przypisać, czy usunąć pole w szczegółach kontaktu. Masz do wyboru jedno z zapisanych w koncie pól dodatkowych. W każdym elemencie możesz wybrać tylko jedno pole dodatkowe. Jeśli chcesz dopisać większą liczbę pól, dodaj do cyklu więcej akcji pole dodatkowe.

Niektóre pola dodatkowe mają ustalone wartości, które możesz wybrać z rozwijalnej listy. W innych polach wpisz ich wartość ręcznie.