Czy mogę wprowadzać zmiany w cyklu, który został opublikowany?

Edytowanie cyklu, który został opublikowany, jest możliwe. Aby to zrobić, wybierz opcję Edytuj z menu Akcje na stronie Zarządzaj cyklami.

Kiedy poprawiasz opublikowany cykl, istnieje ryzyko, że niektóre statystyki zostaną usunięte lub niektóre elementy cyklu nie będą przypisane do użytkowników, do których chcesz dotrzeć.

W przypadku znacznych zmian w opublikowanym cyklu statystyki mogą być zresetowane.