Jak działa filtr Podział? Video

Filtr Podział może zostać użyty, aby podzielić kontakty w cyklu automation na dwie grupy w zależności od podziału procentowego skonfigurowanego w szczegółach tego filtru.

Element posiada dwie ścieżki: A (lewa) i B (prawa). Kontakty przechodzą losowo przez ścieżki, na podstawie wartości procentowych, które zostały skonfigurowane.

szczegóły filtru Podział

Filtr Podział jest przydatny do testowania strategii marketingowych na dwóch grupach kontaktów i weryfikacji rezultatów. Dzięki niemu przeprowadzisz kontakty przez dwie różne ścieżki, dwie różne podróże klienta.

Przykładem różnych podróży klienta może być wysłanie do jednej części kontaktów wiadomości powitalnej, aby przywitać ich na liście wysyłkowej, zaś druga część otrzyma newsletter z ofertą z Twojego sklepu.

Filtr może być również przydatny do konfiguracji dwóch różnych cykli edukacyjnych i sprawdzenia, która wiadomość uzyska wyższy wskaźnik otwarć i kliknięć. Połącz z obiema ścieżkami akcje Wyślij wiadomość i wybierz, które wiadomości chcesz wysłać. Możesz śledzić rezultaty wiadomości w zakładce Raporty > Wiadomości automation lub użyć tego skrótu. Dodatkowe informacje na temat statystyk wiadomości uzyskasz w tym artykule.

Jak skonfigurować filtr Podział?

Aby skonfigurować filtr:

  1. Przejdź do zakładki Narzędzia > Automation (lub użyj tego skrótu) i kliknij przycisk Stwórz cykl.
  2. Wybierz warunek rozpoczynający cykl.
  3. Przeciągnij filtr Podział do obszaru roboczego.
  4. Kliknij element, aby otworzyć zakładkę Szczegóły.
  5. Określ wartości procentowe podziału kontaktów (na przykład: 50%/50%, 80%/20%).
konfiguracja podziału kontaktów
  1. Połącz filtr z warunkiem powyżej.
    (Opcjonalnie) Jeśli używasz warunku Zapisany przez na początku cyklu, możesz użyć opcji Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już się znajdują na tej liście, aby automatycznie segmentować istniejące kontakty w różnych ścieżkach.
  1. Połącz akcje, które chcesz zainicjować w każdej ze ścieżek – A (lewa) i B (prawa).
akcje wyślij wiadomość połączone z filtrem podział

Jak działa dystrybucja pracy?

Element dzieli kontakty na dwie grupy zgodnie z wartością procentową skonfigurowaną w jego szczegółach. Przy mniejszej ilości kontaktów (poniżej 100) podział może nie odpowiadać dokładnie podziałowi, który został skonfigurowany i może odbiegać o kilka procentów. Dzieje się tak dlatego, że mniejsze grupy nie zawsze mogą być podzielone na dokładnie według wskazanego przez Ciebie udziału procentowego. Podział będzie dokładniejszy przy większej grupie kontaktów.

Film instruktażowy (w języku angielskim)