Upselling

Możesz użyć szablonu upsellingu, aby automatycznie wysyłać wiadomość do klientów 7 dni po zakupie, aby zachęcić ich do skorzystania z nowej oferty. Taki cykl jest przydatny, gdy masz grupę klientów, których zainteresowania i zachowanie (nawyki finansowe, udział w promocjach lub wydarzeniach) pokazują, że mogą być zainteresowani Twoją ofertą specjalną. Może to być ulepszenie produktu lub jakieś dodatki do niego. Ten szablon pozwoli Ci:

  • namierzyć właściwą grupę klientów, którzy są gotowi na zapoznanie się z kolejną częścią Twojej oferty,
  • upewnić się, że osoby, które trzymały Twoją wiadomość i dokonały zakupu, otrzymają tag, który odróżni ich od pozostałych grup klientów.

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Sprzedaż
Liczba elementów w szablonie: 6
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 4

Przygotowanie

Wszystkie wyszarzone elementy muszą zostać skonfigurowane. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów. Uwaga: warunek Link kliknięty jest domyślnie ustawiony tak, by szukać dowolnego linku w dowolnym newsletterze. Element czekania ma już przypisany rekomendowany czas opóźnienia, ale możesz go przystosować do swojej strategii. Możesz zmienić te ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb.

  1. Przejdź do warunku tagowanie i wybierz tag, który ma zainicjować cykl automation. Tag ten może być przypisywany w innym cyklu (np. powitanie nowych klientów), ale możesz go też przypisać samodzielnie. Domyślnie ten warunek zadziała dla kontaktów, które otrzymają wybrany tag po publikacji cyklu. Jeśli chcesz uwzględnić w cyklu kontakty, które miały ten tag jeszcze przed publikacją cyklu, zmień w szczegółach elementu pozycję przełącznika, który odpowiada za tę opcję. Zachowaj ustawienia czasu na pozycji Nigdy.
  2. Użyj rozwijalnych menu w elemencie akcji Wyślij wiadomość, aby wybrać wiadomość, której chcesz użyć.
  3. W przypadku warunków Link kliknięty, zdecyduj, czy chcesz zachować ustawienia domyślne, czy wolisz skorzystać z rozwijalnych menu, aby zawęzić zakres działania warunku do konkretnej wiadomości i konkretnego linku. W tym wypadku najlepiej wybrać konkretną wiadomość i link do Twojej oferty produktowej.
  4. Skonfiguruj element zrealizowanego zakupu, aby wyśledzić, czy Twoje kontakty dokonały zakupu. Kliknij ten element. Dzięki temu otworzysz okienko kopiowania kodu JavaScript. Następny krok zależy od używanego przez Ciebie sposobu integracji:
  • jeśli korzystasz z API, zamknij okienko i wybierz API jako sposób integracji. Następnie użyj rozwijalnych menu, aby określić zakup, który chcesz śledzić.
  • jeśli korzystasz z kodu JavaScript, kliknij przycisk Pobierz Web Connect, aby skopiować podany kod do schowka, a następnie zamknij okienko (w tym momencie warto go zapisać w jakimś tymczasowym dokumencie tekstowym na wypadek kopiowania czegokolwiek innego do schowka). Wprowadź w zakładce Szczegóły adres URL strony z podziękowaniem za zakup.

Ggdy już skończysz konfigurować ten szablon, musisz wkleić skopiowany kod do systemu zarządzania Twoją stroną lub umieścić go bezpośrednio w kodzie źródłowym strony. Uwaga: jeśli chcesz śledzić klientów, którzy nie otworzyli Twojej wiadomości lub nie kliknęli w link, musisz użyć metody gaSetUserId. Dzięki tej metodzie zidentyfikujesz odwiedzających Twoją stronę, którzy nie dostali się do niej przez link z wiadomości wysłanej z GetResponse. Metoda ta wymaga przesłania do GetResponse adresu email użytkownika jako parametru. Szczegółowe instrukcje instalacji kodu śledzącego znajdziesz w artykule W jaki sposób dodać na moją stronę internetową kod śledzący JavaScript?

  1. Przejdź do akcji tagowanie i wybierz tagi, które pomogą Ci zidentyfikować właściwe kontakty.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu ekranu przycisk Zapisz i publikuj, gdy skończysz już ustawiać cały szablon lub wybierz opcję Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz później dokończyć konfigurację tego szablonu (taki cykl będzie miał status „robocze” na stronie Zarządzaj cyklami).

Powiązane cykle

Możesz wykorzystać tagi z końcówek i początków innych cykli, aby zainicjować dla swoich kontaktów serię innych cykli. Po uzyskaniu odpowiedniego taga osoby te zostaną dodane do innego cyklu, który zaczyna się od warunku opartego o posiadanie tego taga. Z jakimi cyklami możesz użyć tego cyklu?

Powiązane linki