Czym są akcje, warunki i filtry?

Akcje, warunki i filtry są elementami służącymi do budowania cykli automation.

Aby zbudować cykl automation, najpierw musisz wybrać warunek. Kiedy warunek zostanie spełniony, automation wykonuje powiązany z nim cykl. W zależności od tego, jak skomplikowany ma być Twój cykl, możesz użyć jednego lub wielu warunków. Ta sama zasada odnosi się do wszystkich warunków w cyklu: kiedy kontakt spełni warunek, jest przemieszczany zgodnie ze ścieżką ustaloną w cyklu.

Użyj elementu akcje, aby zdefiniować, co się stanie, kiedy warunek zostanie spełniony. Na przykład możesz wysłać wiadomość z podziękowaniem (akcja), kiedy użytkownik kliknie link w newsletterze (warunek).

Użyj filtrów do stworzenia segmentów. Określone akcje mogą zostać wykonane w stosunku do kontaktów znajdujących się w segmencie. Na przykład możesz użyć filtra Liczba subskrybentów, jeżeli chcesz, żeby pierwsze 100 kontaktów dostało wiadomość ze specjalną ofertą (akcja).