Jak wykluczyć zduplikowane kontakty w cyklu automation?

Marketing automation domyślnie traktuje jedną osobę występującą na kilku listach jako osobne kontakty. Z tego powodu jedna osoba może „wejść” do tego samego cyklu kilka razy, jeśli znajduje się na kilku listach.

Filtr Unikalne kontakty pozwala przefiltrować duplikaty kontaktów w oparciu o to, czy kontakty te przeszły już przez dany cykl automation. Skorzystaj z tego filtru, jeśli nie chcesz, aby ta sama osoba przeszła przez dany cykl więcej niż raz.

W tym filtrze masz do dyspozycji dwa łączniki – jeden dla pozytywnej ścieżki (zielonej), a drugi dla negatywnej (czerwonej). Kontakt, który po raz pierwszy wejdzie do tego elementu, przejdzie przez ścieżkę pozytywną. Jeżeli taki sam adres znajduje się na innej liście i wejdzie do cyklu kolejny raz, to przejdzie już negatywną ścieżką.

Element and its properties shown

Ten element przeprowadza selekcję automatycznie, dlatego też nie posiada żadnych opcji do skonfigurowania. Wystarczy, że dodasz ten element do cyklu automation, gdy tylko zechcesz filtrować kontakty w ten sposób.