Czy mogę rozpocząć cykl automation od kilku warunków?

Tak, cykl automation można rozpocząć od kilku warunków. Można to zrobić na dwa sposoby.

Pierwsza opcja to umieszczenie warunków jeden obok drugiego w kreatorze cykli, ale bez łączenia ich ze sobą. W tym przypadku każdy warunek jest połączony bezpośrednio z elementem akcji. To tworzy scenariusz typu jedno albo drugie, gdzie kontakt, który spełni jeden z warunków przejdzie do kolejnego elementu, którym jest akcja. Zwróć uwagę na to, że w tym wypadku trzeba upewnić się, że każda ścieżka stworzona dla osobnych warunków łączy się później w jedną.

Cykl rozpoczynający się od kilku warunków.

Drugą opcją jest połączenie dwóch warunków ze sobą. Następnie możesz połączyć te warunki z wybraną akcją. Dzięki temu uzyskasz scenariusz, gdzie oba (wszystkie) warunki muszą być spełnione przez kontakt, aby przeszedł do elementu akcji.

Cykl rozpoczynający się od kilku warunków wersja 2.