Jak mogę zawrzeć produkty z porzuconego koszyka w wiadomości?

Możesz przekształcić porzucone koszyki w zamówienia, używając elementu Porzucony koszyk w wiadomości automation. Ten element jest dostępny w planie Marketing Automation, Ecommerce Marketing oraz w kontach GetResponse MAX.

Element Porzucony koszyk działa tylko w wiadomościach automation przy użyciu akcji Wyślij wiadomość. Musi być połączony z warunkiem Porzucony koszyk w cyklu automation.

Kiedy dodajesz element Porzucony koszyk do wiadomości automation, tworzymy obszar, w którym znajduje się miejsce na na grafikę produktu, nazwę, oraz cenę za jedną sztukę. Jeśli ktoś nie dokończy zamówienia, zapełniamy ten obszar z informacjami z porzuconego koszyka. Grafiki w wiadomości automatycznie przekierowują do strony, na której znajduje się produkt.

Możesz zdecydować, w którym miejscu w wiadomości chcesz pokazać produkt, poprzez przeciągnięcie oraz upuszczenie elementu w jakimkolwiek miejscu w szablonie wiadomości. Możesz również dostosować jego tekst oraz wygląd, tak aby wpisywał się w stylistykę Twojej marki.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak dodać Porzucony koszyk do wiadomości, oraz jak zbudować cykl automation, w którym zostanie on wysłany.

Kilka rzeczy które musisz zrobić, zanim zaczniesz używać elementu Porzucony koszyk:

 • połącz swój sklep online z GetResponse. Możesz skorzystać z jednej z naszych wtyczek lub Ecommerce API.
 • włącz przesyłanie nowych danych e-commerce do GetResponse, lub eksportuj istniejące dane e-commerce do Twojego konta w GetResponse. Potrzebujemy tych informacji, aby pokazać informacje o produkcie w wiadomości.

Konfiguracja elementu Porzucony koszyk to dwuetapowy proces. Najpierw musisz stworzyć wersję roboczą wiadomości automation (jeśli jeszcze nie masz lub nie chcesz edytować istniejącej wiadomości automation). Następnie wybierz ją w cyklu, razem z warunkiem Porzucony koszyk.

Dodawanie elementu do wiadomości automation

 1. Przejdź do zakładki Automation > Wiadomości automation.
 2. Kliknij Stwórz wiadomość automation lub edytuj istniejącą wiadomość poprzez kliknięcie jej nazwy.
 3.  Kliknij Stwórz wiadomość lub Edytuj wiadomość w przypadku istniejącej wiadomości.
 4. Podczas tworzenia nowej wiadomości wybierz szablon i przejdź do edytora.
 5. W menu po prawej stronie rozwiń zakładkę Ecommerce.
   6. Przeciągnij oraz upuść element Opuszczony koszyk tam, gdzie chcesz, aby pojawił się w wiadomości.

Na obszarze elementu pokazane będą dwa pola, ale liczba ukazanych produktów automatycznie dopasuje się do rzeczywistych informacji z koszyka, kiedy wiadomość będzie wysłana.

Uwaga: do wiadomości może być dodany tylko jeden element porzuconego koszyka.

Teraz możesz zacząć edytować element i skonfigurować go, tak aby pasował do Twojej marki i zachęcał Twoich klientów do dokończenia zamówienia. Zdjęcie produktu, cena oraz nazwa zostaną automatycznie dodane, kiedy wiadomość zostanie wysłana.

Edytowanie elementu porzucony koszyk

Kliknij na element porzucony koszyk, aby zacząć edycję.

Najpierw możesz zmienić projekt porzuconego koszyka.

Możesz zmienić:

 • Układ elementu,
 • Orientację elementu,
 • Odstępy pionowe pomiędzy produktami,
 • Odstępy poziome pomiędzy opisem produktu a zdjęciem.

Następnie możesz edytować każdą część elementu porzuconego koszyka.

Tekst przypomnienia

Możesz pokazać lub ukryć tekst przypomnienia poprzez użycie przycisku na górze tego elementu

Jeśli jest on pokazany, możesz:

– zmienić tekst, który jest wyświetlany na górze elementu,

– edytować styl tekstu (czcionkę, jej kolor, pogrubienie, kursywę, podkreślenie),

– wybrać wyrównanie (do prawej strony, środek, lub do lewej strony),

– wybrać margines wewnętrzny.

Grafika

Możesz edytować:

wyrównanie,

– (w ustawieniach zaawansowanych) margines wewnętrzny, oddzielający grafikę od reszty elementów (możesz zmienić pojedynczo).

Nazwa

Możesz edytować:

styl tekstu (czcionkę, jej rozmiar oraz kolor, pogrubienie, kursywę, pogrubienie),

– (w ustawieniach zaawansowanych) margines wewnętrzny oddzielający nazwę od reszty elementów (możesz zmienić pojedynczo).

Cena

W zakładce ceny możesz włączyć pokazywanie ceny z podatkiem lub bez niego.

Uwaga: ten element zadziała tylko i wyłącznie, jeśli Twój produkt w sklepie ma ten atrybut przypisany. Dla produktów stworzonych w GetResponse to ustawienie nie będzie miało zastosowania, jako że ich cena nie może zawierać podatku.

Możesz edytować:

styl tekstu (czcionkę, jej rozmiar oraz kolor, pogrubienie, kursywę, pogrubienie),

wyrównanie (do prawej strony, środek lub do lewej strony),

– ( w ustawieniach zaawansowanych) margines zewnętrzny oddzielający cenę od reszty elementów (możesz zmienić pojedynczo).

Przycisk

Możesz edytować tekst który, wyświetlany jest na przycisku i dostosować jego styl (czcionkę, jej rozmiar oraz kolor, pogrubienie, kursywę, pogrubienie).

Oprócz tego możesz zmienić następujące elementy przycisku:

kształt,

kolor,

rozmiar,

wyrównanie.

W ustawieniach zaawansowanych możesz edytować szczegóły przycisku:

kolor tła,

obramowanie (możesz zmienić pojedynczo),

zaokrąglenie rogów (możesz zmienić pojedynczo),

rozmiar przycisku (możesz zmienić pojedynczo),

margines wewnętrzny (możesz zmienić pojedynczo).

Możesz także edytować sekcję porzuconego koszyka, tak aby pasowała do reszty Twojej wiadomości. Wystarczy, że klikniesz puste pole elementu, aby otworzyć właściwości.

Pojawią się następujące opcje edycji:

 • kolor tła,
 • grafika w tle,
 • szerokość tła,
 • zaokrąglone rogi,
 • obramowanie,
 • margines wewnętrzny,

  Możesz również ukryć element na urządzeniach mobilnych.

Starszy edytor

1. W Twoim koncie GetResponse przejdź do zakładki Automation i wykonaj nastepujące czynności:

– stwórz wiadomość automation,

– zacznij edytować istniejącą wiadomość automation. Uwaga: Jeśli wiadomość jest użyta w cyklu, który nie zaczyna się warunkiem Porzucony koszyk, wiadomość nie zostanie wysłana.

2. W edytorze wiadomości przejdź do Podstawowych elementów. Kliknij zakładkę Ecommerce, aby ją rozwinąć.

3. Przeciągnij i upuść element Porzucony koszyk tam, gdzie chcesz, aby pojawił się w wiadomości.

W tym obszarze pokazane będą dwa elementy, ale liczba produktów, które będą pokazane, automatycznie dostosują się do rzeczywistych informacji z koszyka, kiedy wiadomość zostanie wysłana.

4. Edytuj tekst oraz przyciski, tak aby pasowały do stylistyki Twojej marki i zachęcały Twoich klientów do dokończenia zamówienia. Grafika produktu, cena, i nazwa zostaną automatycznie pokazane, kiedy wyślemy wiadomość.

5. Kliknij przycisk Kolejny krok, aby zapisać zmiany i powrócić do zakładki Wiadomości automation.

Teraz, gdy już stworzyłeś kopię roboczą wiadomości (lub edytowałeś istniejącą wiadomość), możesz użyć jej w cyklu.

Użycie wiadomości porzucony koszyk w cyklu

Tutaj przekształcasz Twoją kopię roboczą w wiadomość automation i kończysz konfigurację śledzenia porzuconych koszyków. Cykl musi się składać z przynajmniej dwóch elementów – warunku Porzucony koszyk oraz akcji Wyślij wiadomość.

 1. Stwórz cykl zaczynający się z warunkiem Porzucony koszyk. Możesz zacząć od początku lub skorzystać z jednego z szablonów cyklu Porzucony koszyk.

2. Skonfiguruj szczegóły Porzuconego koszyka:

a. Wybierz API jako sposób integracji.

b. Wybierz sklep, w którym mają być śledzone porzucone koszyki.

c. Ustal, kiedy uznać koszyk za porzucony. Po tym czasie klient otrzyma powiadomienie pokazujące produkty w porzuconym koszyku.

d. Ustaw funkcję Powtarzaj wielokrotnie, aby cykl mógł zaczynać się dla poszczególnego kontaktu wielokrotnie (za każdym razem, gdy ktoś porzuci koszyk, taka osoba otrzyma powiadomienie).

3. Skonfiguruj akcję Wyślij wiadomość. To, jak skonfigurujesz ten element, zależy od rodzaju wiadomości, której chcesz użyć:

 • Jeśli stworzyłeś nową kopię roboczą wiadomości automation, najpierw będziesz musiał ją przekonwertować na wiadomość automation. Jako szablon wiadomości wybierz wiadomości robocze. Następnie wybierz z listy wiadomość zawierającą element Porzucony koszyk

Następnie potwierdź, że chcesz użyć tę wiadomość jako wiadomość automation. Zawartość wiadomości zostanie skopiowana i przekształci kopię roboczą w wiadomość automation. Będziesz mógł jej użyć w przyszłych cyklach.

 • Jeśli chcesz użyć istniejącej wiadomości automation z dodanym elementem Porzucony koszyk,, do której dodałeś element Porzucony koszyk, wybierz Automation jako szablon wiadomości i wybierz wiadomość.

Ustaw opcję Powtarzaj wielokrotnie, aby zezwolić na wysyłanie wiadomości to tego samego klienta, za każdym razem gdy porzuci koszyk

4. Kiedy skończysz konfigurować cykl, kliknij Zapisz i publikuj. Kliknij zapisz i wyjdź, jeśli chcesz zapisać cykl jako wersję roboczą.

Wszystko gotowe. Jeśli klient nie dokończy zakupu, otrzyma wiadomość, która pokaże produkty czekające na niego w koszyku.