Dlaczego negatywna ścieżka nie jest uruchamiana dla mojego warunku początkowego?

Niektóre warunki nie obsługują negatywnych akcji jako wprowadzenia kontaktów do Twojego cyklu automation. W rezultacie negatywna ścieżka w warunku początkowym nie zadziała. Sprawdź poniżej, czy użyłeś któregoś z warunków lub ustawień, które nie obsługują negatywnej ścieżki.

Czy użyłeś któregoś z elementów, który czeka na pozytywną akcję gdy jest używany jako element początkowy?

Niektóre warunki gdy są używane jako pierwszy blok w cyklu, mogą zostać uruchomione tylko przez pozytywną akcję. Oznacza to, że element będzie czekać bez końca na wykonanie określonej akcji, aby wprowadzić kontakt do Twojego cyklu automation. Te warunki to:

  • Zmieniono pole dodatkowe,
  • Przypisany scoring,
  • Przypisany tag,
  • Odwiedzony URL.

W przypadku tych elementów potrzebne jest wykonanie określonej akcji. Kontakty, które nie spełnią tego warunku, nie zostaną uwzględnione w Twoim cyklu automation.

Przykład: Jeśli Twoim warunkiem początkowym jest element Odwiedzony URL, po zapisaniu i opublikowaniu cyklu czeka on aż kontakt odwiedzi konkretną stronę. Jeśli Twój kontakt nie przejdzie na tą konkretną stronę, nie zostanie uwzględniony w cyklu automation. Tylko kontakty, które odwiedziły stronę po rozpoczęciu cyklu, zostaną w nim uwzględnione.

Czy wyłączyłeś negatywną ścieżkę w szczegółach elementu?

Dla warunków Wiadomość otwarta? i Link kliknięty? możesz wyłączyć negatywną ścieżkę. To znaczy, że cykl automation będzie czekał bez końca, aż kontakt kliknie lub otworzy wiadomość. Aby sprawdzić, czy negatywna ścieżka została wyłączona:

  1. Przejdź do Automation.
  2. Kliknij na nazwę Twojego cyklu automation, aby go edytować.
  3. Znajdź warunek początkowy i spójrz na Szczegóły.
  4. Sprawdź, czy Nigdy zostało wybrane pod Kiedy uznać, że warunek nie został spełniony?

Jeśli tak, oznacza to, że negatywna ścieżka jest wyłączona dla tego elementu i tylko kontakty, które otworzyły lub kliknęły link w Twojej wiadomości, zostaną wprowadzone do cyklu.

Nadal nie działa?

Nasz Dział Obsługi Klienta chętnie pomoże. Możesz się z nami skontaktować przez Live Chat dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 lub mailowo. Upewnij się, że masz pod ręką następujące informacje, aby przyspieszyć naszą pomoc:

Nazwa Twojego cyklu automation.