Jak działa filtr Lista?

Filtr Lista umożliwia kierowanie odpowiednich akcji do kontaktów na podstawie list, w których się znajdują.

Ten filtr może:

  • sortować kontakty w cyklu na podstawie wybranej listy lub list, lub
  • sprawdzać, czy adresy e-mail kontaktów obecnych w cyklu znajdują się na jakiejkolwiek innej liście w Twoim koncie.

Dlaczego filtr Lista posiada dwa warianty?

Po pierwsze, należy pamiętać, w jaki sposób GetResponse liczy Twoje kontakty.

Każdy kontakt na Twoich listach jest traktowany oddzielnie. Ten sam adres e-mail dodany na trzy różne listy liczony jest jako trzy osobne kontakty. Dowiedz się, w jaki sposób GetResponse zlicza Twoje kontakty.

Każdy adres e-mail ma określone ID. Ten sam adres e-mail na trzech różnych listach ma przypisane trzy różne ID – jeden dla każdej z list, w której się znajduje. Z tego powodu jeden adres e-mail może być traktowany jako osobne kontakty. Właśnie dlatego GetResponse oferuje dwa warianty wewnątrz filtru Listy.

W pierwszym wariancie możesz sprawdzić, czy kontakt przechodzący przez cykl znajduje się na określonej liście. Innymi słowy, automation wyszuka jego ID.

Drugi wariant pozwala sprawdzić, czy kontakt przechodzący przez cykl znajduje się również na innych listach. Innymi słowy, automation wyszuka adres e-mail kontaktu zamiast jego ID.

Przejdź do sekcji Do czego powinienem użyć filtru Lista, aby sprawdzić przykładowe cykle.

Jak korzystać z filtru Lista w moich cyklach automation?

Przeciągnij i upuść element w edytorze. Następnie przejdź do zakładki Szczegóły i wybierz listę lub listy, według których chcesz filtrować kontakty. Rozwiń listę i wybierz z dostępnych opcji. Zaznacz odpowiednią listę.

szczegóły warunku.

Jak połączyć filtr z kolejnymi elementami mojego cyklu?

Filtr posiada dwie ścieżki: „jeśli tak” (zielona) oraz „jeśli nie” (czerwona). Po podłączeniu danej akcji do opcji „jeśli tak”, uruchamiamy akcję tylko dla kontaktów znajdujących się na wybranej liście lub zduplikowanych na wybranej liście. Użyj złącza „jeśli nie”, aby utworzyć ścieżkę dla pozostałych kontaktów.

Do czego powinieniem użyć filtru Lista?

Filtr Lista pozwala na dostosowanie filtrowania kontaktów. Istnieją dwa sposoby korzystania z tego filtra. W Szczegółach tego elementu możesz wybrać sposób jego działania.

wybierz jeden z wariantów.
  1. Sortowanie kontaktów na podstawie list, w których się znajdują

Dzięki tej metodzie możesz rozdzielić kontakty w cyklu na podstawie list, w których się znajdują. Jest to szczególnie przydatne, jeśli kontakty w Twoim cyklu pochodzą z wielu różnych list.

Na przykład:

przykład cyklu.

Ten cykl rozpoczyna się, kiedy ktoś zapisuje się na dowolną listę. Dzięki filtrowi Lista jesteśmy w stanie odróżnić kontakty należące do określonej listy. Nasz przykładowy cykl automation wyśle wiadomość tylko do kontaktów dodanych do listy wybranej w filtrze.

  1. Sprawdzanie, czy kontakty znajdują się na innej liście

Dzięki tej metodzie możesz sprawdzić, czy kontakty w cyklu dodane są do jakiejkolwiek innej listy w Twoim koncie GetResponse. To bardzo prosty sposób na znalezienie zduplikowanych kontaktów w koncie.

Na przykład:

przykład cyklu.

Ten cykl zostanie uruchomiony, kiedy ktoś zapisze się na określoną listę. Filtr Lista ułatwia sprawdzenie, czy kontakt jest również zapisany na listę B i C.

Jeśli nowy kontakt znajduje się na którejkolwiek z tych list, wyślemy go w gół zielonej ścieżki. Ten kontakt otrzyma tag o nazwie „duplikat”.

Jeśli nowy kontakt nie znajduje się na żadnej z tych list, wyślemy go w dół czerwonej ścieżki. Ten kontakt otrzyma wiadomość o nazwie „test”.