Jak utworzyć wiadomość automation?

GetResponse umożliwia tworzenie wiadomości automation, używając prostego w użyciu i wygodnego edytora. Proces tworzenia wiadomości jest krótki, co umożliwia szybkie utworzenie wiadomości do Twojego cyklu automation.

Wiadomość automation jest wiadomością, która jest używana tylko w bloku akcji w szablonie cyklu automation. Główną różnicą pomiędzy tą wiadomością a innymi wiadomościami w GetResponse jest fakt, że wysyłka nie jest sterowana ręcznie. Wiadomość zostaje wysłana automatycznie, jeśli dany kontakt spełni warunki i przejdzie przez filtry prowadzące do tego bloku.

Każda nowa wersja robocza wiadomości automation pojawi się w zakładce Wiadomości automation. Zakładka ta zawiera wiadomości, które są nieukończone, gotowe lub te, które są w użyciu. Widok ten wyświetla wiadomości utworzone zarówno w starszym edytorze, jak i nowszym.

Jak utworzyć wiadomość automation?

 1. Przejdź do zakładki Automation > Wiadomości automation (zakładka będzie dostępna po utworzeniu pierwszego cyklu).
 2. Kliknij Stwórz wiadomość automation.
 3. Nazwij swoją wiadomość.
 4. Wybierz adres nadawcy oraz adres, na który chcesz otrzymywać odpowiedzi.
 5. Wpisz temat wiadomości.
 6. Kliknij Stwórz wiadomość, aby przejść do edytora. Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi edytora, kliknij tutaj.
 7. Po utworzeniu wiadomości wybierz czy chcesz monitorować kliknięcia za pomocą Google Analytics.
 8. Kliknij Zapisz postęp lub Zapisz i zakończ pracę.

Statusy wiadomomości automation

statusy wiadomosci

Wiadomości automation mogą mieć trzy statusy:

 • Nieukończone: Wiadomość nie została w pełni skonfigurowana. Aby była, należy upewnić się, że: wiadomość ma temat i treść, widoczna jest stopka wiadomości i wynik spam jest pozytywny lub neutralny. Wiadomości nieukończone nie mogą być wybrane w cyklu automation.
 • Gotowa: Wiadomość jest w pełni skonfigurowana i gotowa to użycia.
 • W użyciu: Wiadomość jest w pełni skonfigurowana i użyta w co najmniej jednym cyklu.

Jak zarządzać wiadomościami automation?

Aby zarządzać wiadomościami:

 1. Przejdź do zakładki Automation > Wiadomości automation.
 2. Najedź kursorem na Menu akcji (3 kropki) po prawej stronie.
 3. Wybierz jedną z możliwości: Wyślij test, Edytuj, Podgląd, lub Usuń.
wiadomosc automation opcje

Gdzie można znaleźć statystyki wiadomości automation?

Wiadomości wysłane jako cześć cyklu automation mają własne statystyki, które można znaleźć w zakładce zarządzania wiadomościami automation. Aby przejść do tej zakładki, kliknij Wiadomości automation z menu Automation.