Zarządzanie kontaktami

Korzystanie z list kontaktów

Tagowanie i scoring

Wyszukiwanie konkretnych kontaktów

Korzystanie z pól dodatkowych

Zarządzanie kontaktami w aplikacji mobilnej